Regering krijgt geld binnen bij daling brandstofprijs

(tijd) - De federale regering haalt extra inkomsten binnen als de brandstofprijzen dalen. Dat kondigde de federale minister van Financiën, Didier Reynders (MR) gisteren aan in de Kamer. De maatregel raakte al bekend na de superministerraad in Raversijde. Ze wordt nu ingeschreven in de programmawet. Dat meldt De Tijd.

Midden vorig jaar, vlak na haar aantreden, besliste de regering-Verhofstadt II het cliquetsysteem in te voeren voor de brandstofprijzen. Dalingen van de olieprijs worden sindsdien nog maar voor de helft verrekend in de prijs aan de pomp. De andere helft vloeit via accijnsverhogingen naar de schatkist. De hogere accijnzen werden beperkt voor dit jaar tot 2,8 eurocent per liter. Tijdens de superministerraad in Raversijde begin dit jaar besliste de regering de maximale stijging op te trekken van 2,8 tot 3,5 eurocent per liter. Als de olieprijs daalt, kunnen de accijnzen bijgevolg verhoogd worden tot maximaal 3,5 eurocent per liter. Dat kan voor meer inkomsten zorgen voor de staat.

De maatregel werd niet gecommuniceerd, maar raakte bekend na een parlementaire vraag van CD&V-kamerlid Simonne Creyf. Reynders kondigde gisteren in de Kamer aan dat de beslissing van Raversijde in de programmawet komt. Volgens CD&V-kamerlid Simonne Creyf levert dat ongeveer 30 miljoen euro op voor de schatkist.

Premier Guy Verhofstadt (VLD) liet afgelopen weekend weten dat de federale regering van plan was de accijnzen te verlagen op de zeer hoge brandstofprijzen. Hoe dat precies in zijn werking zou gaan, was echter nog niet duidelijk. Het zou neerkomen op een omgekeerd cliquetsysteem. Vanaf het ogenblik dat de prijs aan de pomp een bepaald plafond overschrijdt, worden minder accijnzen toegevoegd aan de basisprijs zodat de eindprijs aan de pomp niet verder stijgt.

CD&V-kamerlid Simonne Creyf laakte gisteren het feit dat de regering enerzijds het cliquet-systeem aanpast, terwijl ze anderzijds de accijnzen wil verlagen. Hoe valt dat te rijmen met de beloftes van de premier', zei ze.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud