Regering moet wapenwet aanpassen

De Kamer heeft vrijdagmorgen een voorstel van resolutie goedgekeurd waarin de regering wordt gevraagd een aantal wijzigingen aan te brengen aan de nieuwe wapenwet. Dat gebeurde met 108 stemmen voor en veertien onthoudingen (Vlaams Belang).

(belga) Kamer en Senaat keurden vorige zomer naar aanleiding van de moordpartij in Antwerpen een nieuwe wapenwet goed. Zes maanden later wijzigde het parlement die al. Het ging dan meer bepaald om een verlenging van de amnestieperiode voor de regularisatie van bekende wapens en de inlevering van illegale wapens van december 2006 tot juni dit jaar.

Op dat moment bestonden er al vragen om de wet ook op andere vlakken aan te passen. Minister van Justitie Laurette Onkelinx ging daar niet mee akkoord, maar aanvaardde wel dat een werkgroep later zou nagaan welke wijzigingen nog nodig zijn. Dat gebeurde ook. De werkgroep werkte een voorstel van resolutie uit met tien aanbevelingen voor de regering.

De tekst vraagt de regering onder meer om "technische en haalbare oplossingen" uit te werken om wapens tijdelijk onklaar te laten maken. Dat moet vooral een antwoord bieden op de problematiek van waardevolle wapens die deel uitmaken van een erfenis. Wie dergelijke wapens erft, kan daarvoor volgens de nieuwe wet geen vergunning krijgen of moet ze onbruikbaar laten maken. En de enige techniek die daarvoor momenteel toegelaten is, zorgt er volgens specialisten voor dat het wapen zijn waarde verliest. Het parlement vraagt de regering nu naar andere methodes te zoeken. Minister Onkelinx verklaarde zich al bereid dergelijke neutralisering van wapens toe te laten.

Op een andere vraag van het parlement - nagaan of de amnestieperiode niet moet worden verlengd - gaat de PS-minister niet in.

De tekst vraagt verder om "beter werkbare oplossingen aan te reiken" voor de vijfjaarlijkse vernieuwing van de vergunningen en de taxatie ervan. Tot slot zijn er nog een aantal aanbevelingen die moeten zorgen voor een administratieve vereenvoudiging van de procedure.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud