Regering overweegt hogere bijdrage zelfstandigen

(tijd) - De federale regering overweegt een sociale bijdrageverhoging voor de zelfstandigen. De maatregel moet samen met andere initiatieven de aanzienlijke tekorten in de socialezekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen aanzuiveren. Het dossier zorgt voor nieuwe onenigheid tussen de liberale en socialistische partners.

De sociale zekerheid (SZ) van de werknemers stevent volgend jaar zoals bekend af op een tekort van 800 tot 850 miljoen euro. Het stelsel van de SZ zou, naargelang de bron, naast de jaarlijkse extra overheidsinjectie van 1,5 miljard euro nog eens 350 tot 500 miljoen euro krijgen van de federale overheid. Het resterende gat zou in het stelsel moeten worden aangezuiverd met besparingsvoorstellen.

Maar ook het sociaal statuut van de zelfstandigen zit in slechte papieren. Het tekort wordt geraamd op 135 miljoen euro. Precies dit tekort zorgt voor nieuwe problemen tijdens de begrotingsbesprekingen.

De PS en de sp.a willen geen extra geld geven voor het stelsel van de zelfstandigen. De socialistische familie is bereid besparingsmaatregelen te treffen bij de werknemers op voorwaarde dat het stelsel van de zelfstandigen op eigen houtje het tekort aanzuivert. Ze gaan uit van bijdrageverhogingen voor zelfstandigen. De liberalen stellen daar hun veto tegenover.

Het kabinet van de minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte (PS), bevestigt dat de gesprekken nog lopende zijn, maar ontkent dat er sprake is van een grote kortsluiting tussen de coalitiepartners. Voor het werknemersstelsel is Demotte bereid naar een financieel evenwicht te streven door een combinatie van nieuwe inkomsten en besparingsmaatregelen. Er wordt gedacht aan maatregelen om de sociale fraude te bestrijden. . Ook een spreiding in de tijd van de beloofde verhogingen van uitkeringen wordt overwogen. Langs de inkomstenzijde wordt nagedacht over extra inkomsten via bedrijfswagens of accijnzen op tabak.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud