Advertentie
Advertentie

Regering overweegt hogere bijdrage zelfstandigen

(tijd) - De federale regering overweegt een sociale bijdrageverhoging voor de zelfstandigen. De maatregel moet samen met andere initiatieven de aanzienlijke tekorten in de socialezekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen aanzuiveren. Het dossier zorgt voor nieuwe onenigheid tussen de liberale en socialistische partners.