Advertentie

Regering verbreekt contract met Unisys voor Phenixproject

De paarse regering verbreekt het contract met Unisys voor de informatisering van de gerechtelijke procedure, ook bekend als het Phenixproject. Dat meldt de woordvoerster van Justitieminister Laurette Onkelinx (PS) woensdag.

(belga) Ze wijst op de steeds oplopende vertragingen bij Unisys en de kwaliteitsgebreken van de prestaties. De regering zal alles doen om vergoed te worden voor de opgelopen "aanzienlijke" schade.

Het project kwam enkele maanden terug opnieuw in de actualiteit. De CD&V-kamerfractie pleitte toen voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die moest uitzoeken waarom het Phenixproject op een "debacle" uitdraait. Justitiespecialist Tony Van Parys stelde de FOD Justitie al 12 miljoen euro besteedde aan Phenix, Unisys al 17 miljoen dollar. "En het resultaat is nul", luidde het.

Het was de vorige minister van Justitie, Marc Verwilghen (Open Vld), die het project in 2001 lanceerde. Phenix dient ervoor te zorgen dat Justitie over een eenvormig informaticasysteem beschikt. Nu bestaan nog 13 systemen naast elkaar. Na een openbare aanbesteding werd de Amerikaanse firma Unisys belast met de uitvoering. Dat gebeurt in samenwerking met de FOD Justitie en FEDICT, de administratie voor ICT.

Onkelinx noemt de beslissing om het contract stop te zetten "onvermijdelijk". Ze krijgt de steun van de Rechterlijke Orde en van Fedict. Ook de Inspectie van Financiën gaf haar akkoord. In een mededeling woensdag geeft de minister een overzicht van de manier waarop het project is misgelopen.

Halfweg 2003 ving Unisys de ontwikkelingsfase aan. Op het moment van de eerste 'tastbare' concretisering van Phenix, dit wil zeggen de lancering van een piloot-site in het politieparket van Turnhout in april 2005, kwamen belangrijke kwaliteitsgebreken aan het licht.

Volgens de minister nam het Amerikaanse bedrijf die mislukking heel ernstig op. Zo kwam het moederbedrijf tussen en stelde Unisys in juni 2005 een herstelplan voor. Dat plan kreeg groen licht van Fedict en leidde tot het afsluiten van een bijakte van het contract in oktober 2005, met een aangepaste planning en bijkomende garanties voor de Staat.

Bij de voortzetting van de werkzaamheden, met een versterkt team, doken vertragingen op. Die werden echter niet abnormaal bevonden, gezien de omvang en de complexiteit van het project. De Staat heeft overigens sinds december 2004 geen enkele rekening meer betaald.

In de herfst van 2006 wordt de situatie opnieuw zorgwekkend. Niets van wat moet worden afgeleverd, is op tijd beschikbaar en het enige afgeleverde materiaal valt tijdens een test door de mand, aldus Onkelinx. Bovendien werd het team van Unisys opnieuw beperkt.

Gezien de nieuwe alarmerende signalen, werd Unisys formeel in gebreke gesteld om al haar contractuele verplichtingen na te komen, met inbegrip van de kalender. Er vinden besprekingen plaats om een uitweg te vinden voor de impasse, zij het tevergeefs. "Na het uitvoeren van een methodologische analyse, is Fedict van mening dat de antwoorden die door Unisys worden aangebracht onvoldoende zijn en dat de slaagkans zeer beperkt is. Dit is ook het advies van de Rechterlijke Macht", aldus de PS-vicepremier.

De beslissing om het contract te beëindigen dringt zich volgens haar dan ook op als de enige verantwoorde beslissing om de belangen van de Staat veilig te stellen. Dit betekent niet dat het informatiseringsproject van Justitie wordt opgegeven. "De regering herbevestigt haar wil om hiermee voort te gaan", luidt het.

De regering besliste dat op korte termijn zal worden voortgewerkt - met andere leveranciers - aan de modernisering van de bestaande informaticatoepassingen binnen de vredegerechten, de politierechtbanken en -parketten, evenals wat betreft de collectieve schuldenregeling. Deze toepassingen zullen worden gecentraliseerd op één server. In de komende maanden zou een module voor het gecentraliseerd afdrukken van gerechtsbrieven voor deze drie entiteiten operationeel moeten zijn. Op middellange termijn zal de volgende minister van Justitie de beslissingen moeten nemen om het project van de elektronische gerechtelijke procedure weer op te starten. Daarvoor wordt een multidisciplinaire expertengroep opgericht met als opdracht concrete voorstellen te doen voor de heroriëntering van dit project.

Bovendien zal het materiaal dat werd verworven in het kader van Phenix, rendabel worden gemaakt, voor de portaalsite van de Rechterlijke Orde, voor de modernisering en de centralisering van de bestaande toepassingen.

foto belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud