Advertentie

Regering versoepelt publicatieverplichting

(tijd) - De federale regering schaft de verplichte aankondigingen van aandeelhoudersvergaderingen in de media gedeeltelijk af. Ook versoepelt ze de wettelijke regels voor het samenroepen van de aandeelhouders van BVBA's en van vennootschappen met aandelen op naam. De voorstellen staan in het programmawetsontwerp dat de ploeg van premier Guy Verhofstadt dinsdag goedkeurde. De Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers vreest zwaar inkomensverlies voor de kranten.

Elke Belgische vennootschap moet minstens één keer per jaar haar aandeelhouders bijeenroepen en informeren over het beleid en de resultaten. Ongeveer 170.000 BVBA's en 50.000 NV's met aandelen op naam moeten de aandeelhouders tot vandaag zelfs via een aangetekende brief uitnodigen. Als de aandeelhouders daarmee instemmen, kunnen de vennootschappen hun eigenaars vanaf volgend jaar ook met een eenvoudige uitnodiging via e-mail, fax of een gewone brief van de aandeelhoudersvergadering op de hoogte brengen.

De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne (VLD), meent dat de maatregel de vennootschappen een besparing van 70 miljoen euro per jaar oplevert. Hij vertrekt voor die berekening vanuit de veronderstelling dat alle betrokken vennootschappen op dit ogenblik nog daadwerkelijk aangetekende uitnodigingen versturen.

Een tweede maatregel in het programmawetsontwerp geldt voor de naar schatting 30.000 Belgische vennootschappen met aandelen aan toonder. Zij moeten de uitnodiging voor hun algemene vergadering vandaag in het Belgische Staatsblad, twee keer in een nationale verspreide krant en twee keer in een lokale krant publiceren. Van Quickenborne noemt die regel, die bestaat sinds 1873, voorbijgestreefd. Hij stelt in het programmawetsontwerp voor de uitnodiging voor een algemene vergadering voortaan enkel nog verplicht in het Belgische Staatsblad te laten verschijnen. Dat kost een onderneming 30 euro. Een bijeenroeping voor een bijzondere algemene vergadering moet nog één keer in een nationaal verspreide krant worden gepubliceerd (kostprijs 60 euro) en in het Staatsblad, staat in het ontwerp. Die maatregel bezorgt het bedrijfsleven volgens Van Quickenborne een besparing van 10 miljoen euro. 'De verschillende publicaties samen kosten een bedrijf gemiddeld 270 euro.' In totaal ziet de staatssecretaris dus een potentiële besparing van 80 miljoen euro voor de vennootschappen met aandelen op naam en aan toonder.

Financiële kranten

Van Quickenborne merkt op dat de versoepelde regeling ook voor de 160 Belgische beursgenoteerde bedrijven geldt. Maar de publicatie van hun halfjaarlijkse en jaarlijkse resultaten in de kranten blijft vooralsnog verplicht. Van Quickenborne werkt naar eigen zeggen aan een voorstel om ook die verplichting te versoepelen. Informatie op de eigen website of op die van de Commissie voor het Bank- en Financie- en Assurantiewezen (CBFA) zou moeten volstaan. Daarover werd echter nog geen beslissing genomen. De regering heeft daarvoor een advies gevraagd aan de CBFA.

De beslissing van de regering zorgde gisteren via een bericht in De Standaard voor verraste reacties in de uitgeverswereld. Hans Maertens, de voorzitter van de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers, vreest dat de beslissing zwaar inkomensverlies betekent voor de dagbladsector. Maertens, tevens algemeen directeur van De Tijd, schat het omzetverlies voor de hele sector op jaarbasis op 10 miljoen euro. Vooral de financiële dagbladen - De Tijd en l'Echo - dreigen zwaar inkomensverlies te lijden. Voor De Tijd zou het gaan om ongeveer 3 miljoen euro. 'Dat zijn grote bedragen die de levensvatbaarheid van de financiële kranten voor een stukje mee waarborgen', zegt hij.

Maertens heeft ook inhoudelijke kritiek op de voorstellen van de regering. Hij betwijfelt of de nieuwe maatregelen het leven van de bedrijven zal vereenvoudigen. 'Ik heb de indruk dat de regering heeft gekozen voor een goedkopere oplossing, maar tegelijk ook voor een ingewikkelder oplossing.' Hij beklemtoont dat de regeling van Van Quickenborne volgens de uitgevers de bescherming van de minderheidsaandeelhouders in het gedrang brengt. Voor aandeelhouders is een krant volgens Maertens nog altijd een referentie en het meest toegankelijk instrument om informatie te vinden over een algemene vergadering. Het Staatsblad is daarvoor veel minder bekend.

Vincent Van Quickenborne ontkent dat de versoepeling de rechten van de minderheidsaandeelhouders zou schaden. 'Deminor, het advocatenbureau dat opkomt voor de belangen van kleine aandeelhouders, heeft zich akkoord verklaard met mijn voorstel.' Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is tevreden over de aangekondigde vereenvoudiging.

Het is de volgende weken aan de Kamerleden om de ontwerptekst van de regering goed te keuren. De verschillende fracties in het parlement hebben hun houding over het regeringsinitiatief nog niet bekendgemaakt.

22342858

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud