Regeringen vragen DHL geluidsoverlast terug te dringen

(belga) - De federale, Vlaamse en Brusselse regering vragen in een brief aan DHL de geluidsoverlast van haar uitbreidingsproject verder terug te dringen. Zo staat in een mededeling die verspreid werd na afloop van het overleg tussen de drie regeringen over het antwoord van het koerierbedrijf op de brief van de federale regering van 29 september.

De regeringen erkennen dat het bedrijf reeds inspanningen heeft gedaan, maar ze zijn van oordeel dat het uitbreidingsproject slechts haalbaar kan zijn, mits DHL op deze punten bereid is een grotere inspanning te doen.

De mededeling van de drie regeringen kwam er na een overleg tussen de drie regeringen over het antwoord dat het koerierbedrijf maandag aan de federale regering had overgemaakt. Om 14 uur was het kernkabinet als bijeen geweest. De vice-premiers Laurette Onkelinx (PS) en Didier Reynders (MR) hadden bij het verlaten van de Wetstraat 16 al laten weten dat voor het kernkabinet het antwoord van DHL onaanvaardbaar was omdat er geen evenwicht was tussen de kwaliteit van het leven van de omwonenden enerzijds en de economische en sociale noden anderzijds.

De Vlaamse en Brusselse minister-presidenten, Yves Leterme en Charles Picqué, waren rond 15 uur bij hun aankomst aan het kabinet van de premier niet optimistisch over de slaagkansen van het groeiscenario voor DHL. Nauwelijks een uur later bleek dat ze zich aansloten bij de analyse van het kernkabinet.

Volgens de mededeling van de drie regeringen blijkt uit het antwoord van DHL op de brief van de federale regering dat het koerierbedrijf de uitbreiding van haar intercontinentale nachtvluchten volledig wil realiseren met de meest luidruchtige toestellen, de MD11 met een geluidsuitstoot van hoogstens QC 12. Het bedrijf stelt wel voor om haar operatoren te verzoeken om in een alternatief toestel te voorzien, via tot vrachtvliegen omgebouwde passagierstoestellen die minder lawaaierig zijn (een geluidsvolume van hoogstens QC 8). Dit alternatief is volgens DHL slechts vanaf ten vroegste 2018 economisch haalbaar, aldus nog de mededeling.

DHL laat voorts weten dat een uitbreiding van de nachtvluchten van 13.400 naar 22.000 enkel mogelijk is met grote toestellen (zogenaamde "wide bodies") met een geluidsuitstoot van QC 8 of minder. De drie regering wijzen er in hun mededeling op dat DHL op 18 september nog bevestigde dat die toename van de nachtvluchten grotendeels zou gerealiseerd worden met "stille" vliegtuigen met een geluidsuitstoot van hoogstens 4 QC.

22194837

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud