Rekenhof en EU twijfelen aan begroting

(tijd) - Het Rekenhof en de Europese Commissie hebben twijfels over de stevigheid van de Belgische begroting voor 2006. Het Rekenhof noemt de begroting 'bijzonder kwetsbaar' voor een tegenvallende conjunctuur en zet vraagtekens bij de opbrengst van sommige maatregelen. Dat doet ook de Europese Commissie, die daarom een tekort van 0,3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) verwacht. De regering gaat ervan uit dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, schrijft De Tijd.

In zijn verslag over de begroting voor 2006 merkt het Rekenhof op dat het begrotingsevenwicht in belangrijke mate wordt gerealiseerd door eenmalige maatregelen. Het gaat om onder meer de fiscale regularisatie, de effectisering van achterstallige BTW-schulden, vastgoedoperaties en het doorschuiven van 100 miljoen euro van de NMBS-dotatie naar 2007.

Het Rekenhof zegt dat de regering niet of onvoldoende duidelijk maakt hoe ze aan de geraamde opbrengst van de meeste van die maatregelen komt. Het noemt dat een 'ernstige tekortkoming'.

De regering-Verhofstadt gaat ervan uit dat de ministers volgend jaar 640 miljoen euro van de toegekende kredieten niet zullen uitgeven, een ander middel om aan het begrotingsevenwicht te komen. Het Rekenhof vindt dat een gewaagd hoog cijfer. Het is niet alleen 100 miljoen euro meer dan dit jaar, maar het gaat ook voorbij aan het feit dat de kredieten tijdens het begrotingsconclaaf sterk beperkt werden.

Oud-minister van Begroting Johan Vande Lanotte (sp.a) voerde het ankerprincipe in, dat neerkomt op een verplichte onderbenutting van kredieten. Het Rekenhof wijst erop dat dat ankerprincipe al geleid heeft tot het uitstellen van betalingen, soms met verwijlintresten tot gevolg.

Ten slotte merkt het Rekenhof op dat de regering, anders dan dit jaar, in de begroting van 2006 geen conjunctuurbuffer heeft aangelegd. De begroting is daarom 'bijzonder kwetsbaar' voor een tegenvallende economische groei.

De Europese Commissie vindt dat de aangekondigde begrotingsmaatregelen niet volstaan om het evenwicht te realiseren dat de regering nastreeft. In haar gisteren gepubliceerde economische vooruitzichten gaat de Commissie uit van een begrotingstekort van 0,3 procent van het BBP in 2006.

Lagere groei

De Commissie gaat uit van een economische groei van 2,1 procent, 0,1 procentpunt minder dan wat de regering verwacht. Bovendien is ze 'minder optimistisch' over de overheidsuitgaven. De Commissie hanteert ook lagere schattingen voor de opbrengst van de fiscale regularisatie en andere belastingmaatregelen.

De Commissie waarschuwt er ook voor dat het tekort hoger kan uitvallen als Eurostat, het EU-bureau voor de statistiek, beslist dat de opbrengst van de effectisering van belastingschulden niet zonder meer van het begrotingstekort afgetrokken mag worden. In dat geval kan ook de begroting in 2005 een tekort vertonen in plaats van een evenwicht. Ook voor 2007 waarschuwt de Commissie dat zonder extra ingrepen een tekort dreigt van 0,5 procent van het BBP. MD/JL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud