Rekenhof schiet met scherp op begroting

Herman Van Rompuy

Het Rekenhof is bijzonder kritisch over de begroting die de regering-Van Rompuy in oktober opstelde voor 2010 en 2011. Dat blijkt uit een evaluatierapport van de begrotingswaakhond dat De Tijd kon inkijken.

(tijd) - Het Rekenhof wijst er in eerste instantie op dat het niet mogelijk is de raming van 2011 te beoordelen ‘bij gebrek aan precieze informatie (…) en aangezien sommige beleidsplannen nog verder moeten worden geconcretiseerd’. Het hof juicht wel toe dat de regering een meerjarenperspectief uitwerkte. Premier Van Rompuy wou daarmee vermijden dat de begroting van het verkiezingsjaar 2011 met haken en ogen aan elkaar zou hangen.

Schouderklopjes

Tot daar de schouderklopjes. Het Rekenhof stelt dat er te weinig details zijn over het begrotingsresultaat van de gemeenschappen, gewesten en lokale overheden. Hun tekort bedraagt 1,5 procent van het bruto binnenlands product, voorspelt de regering. Maar hoe de inspanningen moeten worden verdeeld tussen de gemeenschappen en de gewesten onderling en de gemeenten, staat nergens vermeld. Het Rekenhof stelt ook dat de regering geen rekening hield met de ontwerpbegrotingen van de deelstaten, maar uitging van verouderde hypotheses.

Financiële sector

Daarnaast is de regering te vaag over de opbrengsten uit de financiële sector. Volgend jaar verwacht de staat 939 miljoen euro van de sector te innen, een gevolg van de reddingsoperaties van de banken. Het is echter gissen naar de afkomst van dat geld.

Het Rekenhof wijst er ook op dat de taks die de regering aan de banken heeft opgelegd een negatieve impact kan hebben op de inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Nochtans hield de regering daar geen rekening mee. Met de mogelijk positieve terugverdieneffecten van de btw-verlaging in de horeca en de verlenging van de btw-verlaging in de bouwsector hield de regering evenmin rekening.

PBL

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud