Rekenhof struikelt over hopeloze begroting

Premier Herman Van Rompuy (foto Reuters) ©REUTERS

De regering-Van Rompuy heeft in haar begroting de inkomsten uit de roerende voorheffing op dividenden hopeloos overschat. Dat is een van de voornaamste kritieken uit het verslag van het Rekenhof over de begroting 2009, dat De Tijd kon inkijken. De regering houdt volgens de waakhond bovendien te weinig rekening met de impact van de crisis.

(tijd) - Bij de begrotingscontrole eind februari raamde de regering-Van Rompuy de roerende voorheffing op dividenden voor dit jaar op 1,46 miljard euro of 9 procent lager dan de 1,61 miljard euro van 2008.

Volgens het Rekenhof is die raming veel te optimistisch. 'Gelet op de schrapping van de dividenden door een aantal grote financiële instellingen is het onzeker of deze vooropgestelde raming kan worden gehaald', luidt het.

De instelling wijst erop dat op het moment van de begrotingscontrole al voldoende informatie beschikbaar was over de dividendpolitiek van de bedrijven. Toen al was duidelijk dat de dividenduitkering van bankgiganten Dexia, KBC en Fortis zou terugvallen van 5 miljard euro naar 0.

De Tijd berekende eerder deze maand dat de dividenden dit jaar met twee derde zakken van 9,8 naar 3,5 miljard euro. Daaruit kan besloten worden dat de roerende voorheffing op dividenden grosso modo ook met twee derde zakt.

Daardoor dreigen de belastinginkomsten op dividenden uit te komen op 550 miljoen euro of 900 miljoen minder dan geraamd.

Het Rekenhof verwijt de regering ook in de begrotingscijfers onvoldoende rekening te hebben gehouden met de meest recente economische vooruitzichten. Begin februari had het Planbureau zijn economische vooruitzichten verlaagd van -1,7 naar -1,9 procent.

In plaats van bij de begrotingscontrole alle cijfers aan te passen aan die nieuwe vooruitzichten, werd enkel het begrotingssaldo aangepast.

Op basis van een vuistregel werd het tekort van 3,3 teruggebracht naar 3,4 procent. Het resultaat is dat de begrotingscijfers die nu in het parlement ter goedkeuring voorliggen, gebaseerd zijn op een krimp van de economie met 1,7 procent.

Eerder deze week voorspelde het IMF een negatieve groei van 3,8 procent. Vroeg of laat zal de regering haar begroting moeten aanpassen aan de economische realiteit. Maar dat zal pas na de verkiezingen van juni gebeuren. PBL

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud