Reynders: 'Geen druk op magistraten'

Later vandaag komt ook minister van Financiën Didier Reynders (MR) langs ©BELGA

Ikzelf noch mijn kabinetschef hebben ooit enige druk uitgeoefend op een magistraat en we hadden nooit vooraf enige informatie over adviezen van het openbaar ministerie of van beslissingen van de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep. Dat verklaarde MR-vicepremier Didier Reynders maandag in de Fortis-onderzoekscommissie.

(belga) - Na gewezen minister van Justitie Jo Vandeurzen voor de middag was het 's namiddags de beurt aan minister Reynders om te getuigen voor de onderzoekscommissie die moet nagaan of er sprake was van politieke invloed op de gerechtelijke behandeling van het Fortis-dossier. De vicepremier ontkende dat er door hemzelf, zijn kabinet of door zijn kabinetschef Olivier Henin enige druk werd uitgeoefend op de magistratuur.

Reynders schaarde zich volmondig achter de versie die zijn kabinetschef vorige vrijdag gaf over het contact dat een medewerker van het kabinet-Leterme (Pim Vanwalleghem) op 6 november vorig jaar had met subsituut Dhaeyer, die in eerste aanleg voor het parket het advies uitbracht over de verkoop van Fortis. Dat contact kwam tot stand op basis van informatie die Henin kreeg van de advocaten van de overheid. Henin verklaarde dat hij geen enkele informatie had over de inhoud van het dossier en alleen maar te horen kreeg wanneer het advies zou worden uitgesproken. Volgens de kabinetschef van de premier, Hans D'Hondt, was de teneur van het advies gekend. Dat staat ook te lezen in de brief van Leterme van 17 december, die tot het ontslag van zijn regering leidde.

Reynders herhaalde wel tientallen keren dat Henin niet over info over de inhoud van het advies beschikte. Hij informeerde zijn collega-kabinetschefs enkel over de verschillende mogelijke hypotheses: een eventueel bevriezen van de verkoop, de organisatie van een algemene vergadering of de aanstelling van experts.

Dat Henin op dat moment zijn bezorgdheid uitte - zoals andere getuigen in de commissie verklaarden - vindt de MR-minister niet meer dan normaal. "Mocht ik medewerkers hebben die niet bezorgd zijn over zo'n dossier zou ik me zorgen moeten maken. Ik was naar aanleiding van de algemene vergadering tot op het laatste moment ook ongerust", verklaarde de MR-minister.

Strekking van het advies

Volgens Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Jean-Marie Dedecker (LDD) liegt ofwel Reynders ofwel Leterme. Zij baseerden zich voor die stelling op de brief van de ex-premier, waarin letterlijk staat dat uit de informatie van Financiën "blijkt dat de strekking van het advies op dat ogenblik al bekend is".

Reynders zag hierin echter geen tegenspraak met de versie van Henin, in wie hij naar eigen zeggen het volste vertrouwen heeft. "Het woord 'blijkt' is volgens mij niet affirmatief", wierp hij Jean-Marc Nollet (Ecolo) op.

Henin heeft volgens Reynders ook nooit contact gehad met de zittende magistratuur of hun omgeving. Wel nam hij op 12 december contact op met de advocaat-generaal bij het hof van beroep Pierre Morlet, maar dat gebeurde omdat advocaten de stand van zaken van de procedure wilden kennen. De vicepremier verwees naar het verslag van de procureur-generaal bij het hof van beroep, Marc de le Court, dat toont dat de vragen van de advocaten op zijn minst pertinent waren, luidde het.

Boek

Op de vraag van Renaat Landuyt of dergelijke contacten met Justitie normaal zijn, wierp Reynders de sp.a'er voor de voeten dat hij in zijn boek over Justitie pleit voor veel verregaandere contacten met de magistratuur. "Ik deel die mening niet, maar het is aan de commissie om hierover te beslissen", luidde het.

Reynders kwam ook terug op de mogelijkheid voor de minister van Justitie om op basis van artikel 1088 van het gerechtelijk wetboek Cassatieberoep aan te tekenen tegen het Fortis-arrest. Volgens hem was er unanimiteit binnen het kernkabinet en de regering om het artikel wel aan te grijpen. Toenmalig minister Jo Vandeurzen en zijn opvolger Stefaan De Clerck waren die mening niet toegedaan. Volgens Reynders is er geen druk geweest. Hij begrijpt die keuze, "die de mijne niet was", luidde het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud