Reynders wil boetes van loon aftrekken

(tijd) - De fiscus moet kunnen beslag leggen op een deel van het loon van personen die nalaten een verkeersboete of een andere geldboete te betalen. Die maatregel moet tot een betere inning van de boetes leiden. De federale minister van Financiën, Didier Reynders (MR, foto Bloomberg), legt het voorstel volgende maand op tafel tijdens de besprekingen over de begrotingscontrole.

Eerder deze maand raakte bekend dat twee derden van de geldboetes niet worden betaald. Een groot deel daarvan zijn verkeersboetes. Elk jaar stijgt het bedrag aan niet-geïnde boetes dan ook. In 2003 stond er 50 miljoen euro open, het jaar nadien 65 miljoen, en voor de eerste helft van 2005 al 40 miljoen euro.

Een en ander is het gevolg van de omslachtige procedure die vandaag bestaat. Wanneer een rechter een geldboete heeft uitgesproken, komt dat vonnis terecht bij de ontvanger der domeinen en penale boeten, een ambtenaar van Financiën. Die stuurt dan een schriftelijk betalingsverzoek. Als daar niet binnen de gestelde termijn op wordt gereageerd, volgt in principe een aangetekende brief. En wanneer ook dat niet helpt, speelt de ontvanger het dossier door aan een gerechtsdeurwaarder die het verschuldigde bedrag moet innen. In de meerderheid van de gevallen wordt de vordering echter niet doorgestuurd naar een gerechtsdeurwaarder. Vaak blijft het aangetekend schrijven zelfs achterwege.

Om tot een betere inning van de boetes te komen, stelt minister Reynders voor dat de fiscus rechtstreeks beslag kan leggen op een deel van het loon van een werknemer als blijkt dat die nog schulden heeft uitstaan bij het gerecht. De MR-topman zal zijn voorstel uiterlijk bij de besprekingen over de begrotingscontrole volgende maand op de regeringstafel leggen. Reynders stelt ook voor om in plaats van de gevangenisstraffen die in principe een gevolg kunnen zijn van het niet-betalen van de boete maar door de gevangenisoverbevolking niet worden uitgevoerd, te vervangen door alternatieve straffen. 'Desnoods moeten de schuldigen maar de boetes komen ordenen bij Financiën', zei Reynders gisteren tijdens een persconferentie. PBL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud