RVA: al 20.000 uitkeringen ontzegd in kader van activeringsbeleid

In het kader van de activering van het zoekgedrag naar werk, die sinds juli 2004 progressief werd opgestart, heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) al 5.000 beperkte of definitieve schorsingen opgelegd en 14.500 sancties onder voorbehoud. Het activeringsbeleid leidt wel tot een daling van het aantal werkzoekenden, zo is maandag gebleken bij de voorstelling van het jaarverslag van de RVA.

(belga) De opvolgingsprocedure van het zoekgedrag naar werk werd in juli 2004 opgestart, met in eerste instantie enkel de werklozen jonger dan dertig jaar. In juli 2006 werd de laatste leeftijdscategorie (40-49 jaar) toegevoegd, zodat de maatregel nu geldt voor alle leeftijdscategorieën. Sinds juli 2004 en tot eind 2006 hebben al 375.000 werkzoekenden moeten aantonen dat ze de nodige inspanningen doen om een passende job te vinden, aldus de RVA maandag. Dat gebeurde vooral in Wallonië (52 pct), en minder in Vlaanderen (31 pct) en Brussel (16 pct).

Er werden 200.000 uitnodigingen voor een gesprek verstuurd en er waren ruim 150.000 personen aanwezig op een gesprek. Daarvan bleken zowat 84.000 mensen voldoende inspanningen te hebben geleverd. Voor 50.000 anderen bleek dat niet het geval en zij moesten een verbintenis ondertekenen. Uiteindelijk werden sinds juli 2004 bijna 20.000 uitkeringen tijdelijk of definitief ontzegd. Er waren 14.500 schorsingen onder voorbehoud omdat iemand niet kwam opdagen voor een gesprek. Die schorsing geldt in principe tot de persoon zich alsnog aanmeldt. Voorts waren er 4.000 beperkte schorsingen voor vier maanden en 1.000 uitsluitingen van werkzoekenden, zo blijkt uit het jaarverslag. Alleen in 2006 werden 9.700 schorsingen onder voorbehoud uitgesproken, waren er 3.200 beperkte schorsingen en bijna 1.000 uitsluitingen, aldus de RVA.

De RVA vergeleek ook de evolutie van het aantal werklozen met een vergoeding eind 2006 met eind 2002, toen de activering nog niet van kracht was. Voor de -30-jarigen daalde het aantal vergoede werklozen met 8.326 tot 133.504. Bij de 30- tot 40-jarigen waren er eind 2006 12.728 werklozen minder, goed voor nog 110.135 werklozen. Het aantal werklozen in de groep 40- tot 49-jarigen steeg tussen 2002 en 2006 nog wel met 9.967 eenheden tot 113.057, maar sinds de maatregel startte in juli 2006 lijkt de bij de andere categorieën vastgestelde daling ook hier ingezet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud