Advertentie

RVA gaat werklozen scherper controleren (update)

(tijdnet/belga) - De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) werft 120 nieuwe mensen aan die moeten controleren of werklozen werkelijk 'ter beschikking zijn en in aanmerking komen om te werken'. Dat is een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de sociale fraude tegen te gaan.

Iedereen die twee jaar of meer werkloos is, kan controle krijgen van de RVA. Wanneer blijkt dat de werkloze geen inspanningen doet om aan werk te geraken, heeft hij of zij geen recht meer op een werkloosheidsvergoeding, zegt de federale minister van Arbeid, Frank Vandenbroucke (sp.a).

De regering wil 97 miljoen verdienen door de sociale fraude harder aan te pakken. Behalve strengere controle op de werklozen, worden ook de zogenaamde 'valse zelfstandigen', zwartwerkers en niet aangegeven overuren opgespoord. Een honderdtal nieuwe controleurs inspecteert in de bouw- en de horecasectoren.

Mia De Vits, de voorzitster van de socialistische vakbond ABVV, zegt in een reactie dat eerst moet worden gekeken naar een "globaal pakket van maatregelen alvorens sancties te overwegen". De Vits: "Wij vragen in de eerste plaats een globaal pakket van maatregelen. Zo moet er werk worden gemaakt van de inbreuken op de sociale wetgeving . Daarnaast moet men ook rekening houden met een aantal andere factoren zoals de werkgelegenheid in bepaalde regio's en subregio's, de gezinssituatie, de leeftijd en graad van arbeidsgeschiktheid".

"Voorts pleiten wij voor een positieve benadering met de nadruk op de reïntegratie. Er moeten eerst en vooral jobs beschikbaar zijn en daarnaast moeten ook opleidingen aangeboden worden. Enkel indien rekening wordt gehouden met dat globaal pakket aan maatregelen en wanneer er effectief sprake is van een weigering tot werken, kunnen sancties worden overwogen", stelt De Vits.

De PS-voorzitter Elio Di Rupo verklaarde dat de bijkomende inspecteurs voor de RVA niet enkel mogen worden ingezet voor de controle van de beschikbaarheid van de werklozen. "Zij dienen eveneens ingezet in de strijd tegen de sociale fraude in het algemeen", zei Di Rupo. De voorzitter wijst Vandenbroucke er op dat in bepaalde regio's helemaal geen werk is. "De begeleidingsmaatregelen en de controle mogen niet als een alibi worden gebruikt", stelde hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud