RVA: 'Werkloosheid daalt met 24% na activeringsplan'

Sinds de invoering van het activeringsplan voor werklozen door de RVA in 2004 is er een gemiddelde daling van de werkloosheid met 24 procent. Dat zei de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, donderdag bij de voorstelling van nieuwe cijfers over de begeleiding en opvolging van werklozen, in aanwezigheid van minister van Werk Joëlle Milquet (cdH).

(belga) - De vergelijking slaat op het trimester voor de invoering van het activeringsplan ten opzichte van het tweede trimester van 2008. Het activeringsplan werd voor de min 30-jarigen het tweede trimester van 2004 ingevoerd. Voor de 30- tot 39-jarigen was dat het tweede trimester van 2005, voor de 40- tot 49-jarigen nog een jaar later.

De daling zet zich door in de drie leeftijdscategorieën: min 24 procent bij de min 30-jarigen, bij de middencategorie is dat min 26 procent en bij de derde categorie min 22 procent.

Tot op 30 juni 2008 had de RVA in het kader van het nieuwe activeringsplan in totaal al 665.558 verwittigingsbrieven opgestuurd, waarvan de helft naar min 30-jarigen (355.436). De RVA stuurt nu 8 maanden voor een eerste evaluatiegesprek een schriftelijke verwittiging. Voor de min 25-jarigen volgt dit eerste gesprek na 15 maanden inschrijving als werkzoekende, voor de plus 25-jarigen na 21 maanden.

Volgens de RVA is die daling "niet te wijten aan de economische conjunctuur, maar aan het plan zelf". De dienst voegt daar aan toe dat de cijfers wel ten dele door de conjunctuur beïnvloed zijn. De daling doet zich volgens de grafieken pas voor op het moment van implementatie voor de respectievelijke groepen, ook in geval van laagconjunctuur. Al is enkel grafiekmateriaal beschikbaar voor de eerste twee leeftijdsgroepen.

Naast de daling van de werkloosheid "verheugt" Milquet zich eveneens over het gestegen aantal werklozen die een vrijstelling gekregen hebben om een opleiding te volgen. Tussen het tweede trimester van 2002 en dat van dit jaar was dat een toename met gemiddeld 44 procent. Het aantal vrijstellingen voor het hervatten van studies steeg met 66 procent.

Volgens Milquet wordt ook de wetgeving terzake door de verschillende gewesten uniform toegepast. Het aantal sancties en waarschuwingen als gevolg van de gegevenstransmissie door de gewestelijke arbeidsbemiddelaars is sinds 2003 "enorm toegenomen". Daarbij werd het evenwicht tussen de gewesten hersteld. In 2003 had Wallonië amper een aandeel van 4 procent bij dergelijke sancties en waarschuwingen van de RVA. In 2008 is dat opgelopen tot 40 procent.

In het eerste semester van 2008 werd op de 41.261 dossiers voor verdere behandeling in 14.587 gevallen een vervolg gebreid: 12.205 werklozen kregen een sanctie of uitsluiting, 2.382 een infobrief. Ongeveer 23.000 dossiers (23.069) bleven zonder gevolg, 3.605 moeten nog behandeld worden. Vlaanderen neemt 53,9 procent van de sancties of uitsluitingen voor zich, Wallonië 39,9 procent en Brussel 6 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud