RvS vraagt vernietiging topbenoemingen BIPT

Het auditoraat van de Raad van State (RvS) vraagt de vernietiging van drie topbenoemingen bij het BIPT, de overheidsinstantie die toeziet op de post- en telecomsector in ons land. De auditeur baseert zijn advies op een klacht van BIPT-topman Jean-Luc Dutordoit.

(tijd) De Belgische overheid besliste in 2003, onder impuls van Rik Daems (VLD), het statuut van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) aan te passen en een nieuwe directieraad te installeren. Na een wervingsprocedure werd Eric Van Heesvelde (sp.a-signatuur), de toenmalige administrateur generaal, benoemd tot voorzitter van de directieraad. Ex-administrateur Georges Denef (PS) en de twee nieuwkomers Michel Van Bellinghen (kabinet-Daems, MR) en Catherine Rutten (ex-BT, VLD-signatuur) werden lid van de raad. De twee ex-administrateurs Freddy Baert (ex-CVP-kabinet- D'Hondt) en Jean-Luc Dutordoit (geen politieke banden), die samen met Van Heesvelde en Denef het BIPT in 1993 opstartten, vielen uit de boot.

Dutordoit, die administrateur bleef, maar bijna al zijn bevoegdheden verloor, voelde zich gepasseerd en had problemen met de procedure. Hij stapte naar de Raad van State omdat niet alle kandidaten door dezelfde commissie waren beoordeeld. De Nederlandstalige jury had de Nederlandstalige kandidaten gescreend, de Franstalige de Franstaligen. Beoordeling op gelijke basis was, volgens Dutordoit, onmogelijk.

De auditeur van de RvS geeft Dutordoit gelijk en vraagt dat de KB's over de benoemingen van Rutten, Van Bellinghen en Denef (Dutordoit dong niet naar de functie van voorzitter) worden vernietigd. In zijn advies verwijst de auditeur naar het arrest-Thunus van 2006. Dat zorgde, op basis van dezelfde argumenten, voor de vernietiging van topbenoemingen bij de federale overheidsdiensten (Monard, Verkaeren) en Buitenlandse Zaken. Als het advies over de BIPT-benoemingen wordt omgezet in een arrest - in de regel is dat zo - moet een nieuwe procedure worden opgestart.

De huidige BIPT-raad is volgens insiders verdeeld in twee kampen die het niet met elkaar kunnen vinden: Van Heesvelde en Denef versus Van Bellinghen en Rutten. Dat komt de besluitvorming van het controleorgaan niet ten goede, stellen die bronnen.

MDR

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud