Schoolpremie en jobkorting zijn een feit

De federale ministers zijn het eens geraakt over de begrotingscontrole en de invoering van de schoolpremie en de jobkorting. Het evenwicht op de begroting 2006 blijft behouden en er is zelfs een overschot van 100 miljoen euro.

(belga) Voor de nieuwe maatregelen voor dit jaar is 166 miljoen euro voorzien.

Voor de schoolpremie die in september wordt uitgekeerd, zet de regering 87,6 miljoen euro opzij. De maatregel valt uiteen in een structurele premie en een premie die enkel dit en volgend jaar wordt toegekend. De structurele premie komt er voor ouders met schoolgaande kinderen tussen 12 en 18 jaar en bedraagt 70 euro. Voor de 6- tot 12-jarigen is er in 2006 en 2007 50 euro voorzien. Het geld van de tweede premie wordt vanaf 2008 besteed aan een verhoogde kinderbijslag: ofwel voor +18-jarigen, ofwel voor 6- tot 18-jarigen, verduidelijkte minister van Begroting Freya Van den Bossche donderdag.

Voor het verhogen van het plafond van de forfaitaire beroepskosten, de zogenaamde jobkorting, trekt de regering 74 miljoen euro uit. Die maatregel wordt dit jaar al via de bedrijfsvoorheffing verrekend voor heel 2006. Dat moet volgens premier Guy Verhofstadt voor alle inkomenscategorieƫn een belastingkorting van ongeveer 50 euro bruto per jaar opleveren.

Tot slot worden ook de laagste pensioenen opgetrokken. Dat gebeurt via de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een bijkomende uitkering voor personen met het laagste pensioen.

De IGO bedraagt nu voor samenwonenden 457,49 euro per maand. Zij krijgen er vanaf december 60 euro per maand bij. Voor alleenstaanden wordt het bedrag met 90 euro verhoogd tot 776 euro. De verhoging moet ervoor zorgen dat de laagste pensioenen worden opgetrokken tot aan de Europese armoededrempel van 777 euro.

De maatregel kost voor december 4,7 miljoen euro en heeft betrekking op 70.000 personen, onder wie 30.000 zelfstandigen. Op jaarbasis, dus vanaf 2007, gaat het om 57 miljoen euro per jaar.

Wat de begroting 2006 zelf betreft zorgde de federale regering ervoor dat het budgettair evenwicht behouden blijft. Er wordt zelfs een buffer aangelegd van 100 miljoen euro. Vlak na de vergadering kondigde minister van Begroting Freya Van den Bossche aan dat dat bedrag naar het Zilverfonds gaat, dat de extra kosten van de vergrijzing moet helpen opvangen.

Premier Guy Verhofstadt benadrukte op de persconferentie na afloop van de ministerraad dat de regering de voorzichtige uitgangspunten van de begroting 2006 heeft behouden. Ook al valt de economische groei dit jaar wellicht hoger uit - 'misschien zelfs 3 procent' - blijft de regering uitgaan van een groei van 2,2 procent.

'Weinig regeringen doen een tweede begrotingscontrole om er zeker van te zijn dat er een evenwicht is op de begroting en zelfs een overschot, dat dan enerzijds besteed wordt aan de toekomst en de betaling van de pensioenen en anderzijds aan werknemers en het verhogen van de koopkracht. De meeste regeringen zijn bezig met het terugdringen van het tekort', verklaarde Verhofstadt, eraan toevoegend dat de hogere economische groei te danken is aan de maatregelen die de regering inzake competitiviteit en koopkracht neemt. 'Dit is een belangrijk signaal voor de bevolking en de verbruikers dat we die dubbele motor verder laten draaien'.

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte beklemtoonde dat ook de sociale zekerheid zijn steentje bijdroeg door een evenwicht. Technische ramingen zouden aangeven dat het RIZIV zelfs een licht overschot zou hebben.

Zowel Demotte als minister van Pensioenen Bruno Tobback lieten verstaan dat de onderhandelingen niet van een leien dakje liepen. 'Het heeft een tijdje geduurd. Sommigen hadden wat massage nodig', dixit Demotte. Tobback wees op de belangrijke beslissingen voor de ouderen en gepensioneerden.

Foto: Belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud