'Schurmans schond geheim van beraad niet'

Rechter Christine Schurmans (foto belga)

Rechter Christine Schurmans heeft het geheim van het beraad in de Fortis-zaak niet geschonden. Zijzelf werd integendeel onder druk gezet "opdat zij blindelings een arrest zou ondertekenen, terwijl dit juridisch onmogelijk zou zijn". Dat stelt haar echtgenoot Jan De Groof vrijdagmiddag in een mededeling.

(belga) - De Groof stelt dat zijn echtgenote op 10 december "volledig ingestort" thuiskwam en onmiddellijke medische zorg nodig had. "In deze context heb ik dhr. Hans D'Hondt (de kabinetschef van premier Leterme nvdr) inderdaad over de dramatische proceduregang in de Fortis-zaak geïnformeerd en het alternatief gesuggereerd van opname van mijn echtgenote (getergd door de gebeurtenissen die haar op de rand van de inzinking en ontslag hebben gebracht) in het comité Lamfalussy, waarover de vorige ministerraad een beslissing had genomen. Dhr. D'Hondt wees de suggestie af", aldus de mededeling.

De Groof besluit dat zijn echtgenote niets inhoudelijks over het beraad heeft prijsgegeven en hij dus ook nooit met iemand over de inhoud van het beraad heeft gesproken, maar dat anderen gepoogd hebben om de proceduregang te forceren en haar eenzijdig uit te sluiten uit het beraad. Hij heeft er bij de bevoegde instanties binnen het Hof van Beroep op aangedrongen om te worden gehoord.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud