Advertentie
Advertentie

Sociaal luik en maatregelen inzake innovatie

De regering keurde zondag tot slot ook een reeks sociale en innovatieve maatregelen goed. In het sociaal luik is nieuw dat alleenstaande ouders per kind 20 euro meer kinderbijslag krijgen. Die maatregel moet volgens minister van Sociale Zaken de armoede in deze groep helpen terugdringen.

(belga) Studies tonen aan dat eenoudergezinnen meer dan wie ook het risico lopen in de armoede terecht te komen. Deze beslissing heeft betrekking op meer dan 62.000 kinderen. Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit zal voortaan automatisch worden toegekend aan de rechthebbenden. Nu moeten ze dat zelf aanvragen.

Gehandicapten die in een instelling worden geplaatst zullen voortaan minder belasting moeten betalen op hun integratietegemoetkoming. Het tarief bedraagt momenteel 33 procent. Daar gaat straks een derde af.

Pleegfamilies krijgen straks het recht op 10 dagen betaald pleegouderverlof.

De regering trekt tot slot het inkomensplafond op voor personen die gratis rechtstoegang genieten.

Inzakt innovatie heeft de regering beslist om de royalty's die moeten worden betaald op brevetten drastisch te verlagen van 34 naar 6,8 procent. Dat moet bedrijven aanzetten hun octrooien in ons land te laten registreren. De daling geldt voor alle sectoren.

De regering besliste volgens minister voor Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen om deel te nemen en te investeren aan wetenschappelijk onderzoek rond kernfusie. Daarnaast investeert ze over 5 jaar 150 miljoen euro om deel te nemen aan de ontwikkeling van de nieuwe Airbus A350.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud