Sp.a: 'Citibank overtreedt wet op consumentenkredieten'

Citibank overtreedt wel degelijk op verschillende punten de wet op de consumentenkredieten. Dat zegt sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte zondag op een persconferentie. De Vlaamse socialisten kwamen tot dat besluit na onderzoek van 267 klachten die de voorbije twee weken op het sp.a-meldpunt binnenliepen. De partij sluit het meldpunt nu af en maakt het dossier over aan de economische inspectie.

(belga) Na een initiatief van sp.a-kamerlid Hans Bonte richtte zijn partij op 12 maart een meldpunt op voor klachten over Citibank. De socialisten verdachten de Amerikaanse bank ervan personen die het al moeilijk hebben, via agressieve marketingtechnieken nog bijkomende leningen of kredieten aan te smeren, waardoor de betrokkenen nog dieper in de miserie wegzinken.

Op het meldpunt liepen de voorbije twee weken 267 klachten binnen. Ongeveer de helft daarvan (138) waren gegrond. Enkele daarvan hebben betrekking op andere banken, maar het overgrote deel heeft met Citibank te maken. De sp.a werkte al 34 dossiers af, de rest volgt in de loop van de week.

De klachten, in combinatie met interne richtlijnen die de sp.a via werknemers van Citibank in handen kreeg, doen de partij besluiten dat ze wel degelijk gelijk had met haar stelling. Vande Lanotte stelt vast dat Citibank zich specifiek richt tot de meest kwetsbare groepen, daarbij agressieve technieken gebruikt en soms de wet op de privacy overtreedt, leningen aansmeert die andere banken niet geven en de betrokken daarbovenop zonder onderzoek nog eens een kredietkaart geeft. Dat is volgens hem in strijd met de wet, die een zorgvuldigheidsprincipe naar voren schuift en kredietgevers verbiedt kredieten te verstrekken die personen in moeilijkheden brengen, luidt het.

Volgens Bonte blijkt uit veel klachten dat Citbank aan mensen die een lening krijgen, daar meteen ook gratis een kredietkaart bovenop ontvangen. De kredietkaarten worden zonder controle van de inkomsten verleend. Ook studenten krijgen er een, luidde het zondag op een persconferentie. Een reeks andere klachten geeft aan dat Citibank soms te hoge interesten aanrekent of permanent op zoek gaat om die winsten te verhogen, ten koste van de klanten. Zij worden volgens de sp.a constant benaderd om nieuwe leningen af te sluiten of de bestaande te groeperen, waardoor een hogere interestvoet kan worden aangerekend.

Een vaak gebruikte techniek is die van de "revolving" kredieten, waarbij klanten geen termijn krijgen om een krediet af te betalen, maar door de hoge interesten zowat de rest van hun leven een bepaald bedrag per maand ophoesten.

Cruciaal is volgens de Vlaamse socialisten de beleidslijn die het bedrijf volgt. Citibank werkt vooral met lokale kantoorhouders - volgens de partij vaak (schijn)zelfstandigen - die scherpe instructies krijgen. "Ze krijgen veel vrijheid en weinig controle, als ze maar hun resultaten halen. Bij klachten wast de centrale zetel vaak de handen in onschuld", dixit Vande Lanotte.

De partij kon via (ex-)werknemers de hand leggen op interne richtlijnen, waaruit onder meer blijkt dat klanten die systematisch hun kredietlimiet bereiken wekelijks of maandelijks moeten worden gecontacteerd met de vraag of ze nog extra krediet nodig hebben. Dat is tegen de wet, luidt het. Tot slot neemt de bank het volgens de sp.a niet erg nauw met de wet op de privacy en bezondigt ze zich aan koppelverkoop.

De sp.a zet het meldpunt nu stop en maakt het dossier over aan de economische inspectie. Daar loopt overigens al een onderzoek tegen Citibank. "Toen we met het meldpunt begonnen, ontkende Citibank dat ze zich richt tot kwetsbare groepen. Uit onze analyse blijkt dat we gelijk hebben", zegt de partijvoorzitter.

Aan de wetgeving zelf moet volgens Vande Lanotte niet veel gesleuteld worden. Die is al vrij streng. Wel dient nagedacht te worden over de invoering van een collectief vorderingsrecht, waardoor OCMW's of consumentenorganisaties in de plaats van de kredietnemers kunnen optreden. Daarover heeft de FOD Economische Zaken al een studie besteld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud