Advertentie

Sp.a wil ouderschapsverlof optrekken tot 1 jaar - update

De sp.a wil het ouderschapsverlof per kind optrekken tot 1 jaar. Het voorstel maakt deel uit van het gezinsprogramma waarmee de partij naar de kiezer trekt. Het plan - waarmee vanaf dinsdag een precampagne wordt gevoerd - kost op kruissnelheid 160 miljoen euro per jaar.

(belga) De partijtop - voorzitter Johan Vande Lanotte, de vicepremiers Freya Van den Bossche en Frank Vandenbroucke en Antwerps burgemeester Patrick Janssens - trokken zich dit weekend op een hoeve in het Limburgse Heers terug om de basis te leggen voor het verkiezingsprogramma van de sp.a. De vier Teletubbies werkten er de inhoudelijke krachtlijnen uit van een reeks thema's die zij in de komende campagne op de agenda zullen plaatsen.

Het gaat om het klimaatplan dat vorige maandag werd voorgesteld, het internationale beleid (defensie, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse politiek), de strijd voor een nieuw, sociaal model en aandacht voor kinderen en gezinnen in de samenleving. De thema's zijn voer voor een precampagne die de sp.a vanaf dinsdag met 20m2-affiches in het straatbeeld en advertenties in de kranten start.

De komende maand worden de thema's besproken met de afdelingen en een reeks middenveldorganisaties. Nadien volgt het inhoudelijke debat met Spirit. Pas in april volgt de discussie over de lijstvorming, stelde Vande Lanotte zondag. Toch liet Vlaams viceminister-president Frank Vandenbroucke al weten dat hij de sp.a-lijst in zijn kiesarrondissement niet wil trekken. Hij is wel bereid om de partij op een andere plaats te steunen.

Vooral het plan rond kinderen en gezinnen is nieuw. Het opvallendste voorstel eruit is de verruiming van het ouderschapsverlof. Momenteel gaat het om drie maanden die beide ouders kunnen opnemen tot het kind 6 jaar is. De sp.a wil dat optrekken tot 1 jaar, op te nemen tot het kind 12 jaar oud is. Ouders kunnen zelf bepalen wie hoeveel maanden opneemt en kunnen de periode makkelijker in schijven opdelen. Alleenstaande ouders krijgen ook 1 jaar en wie een kind adopteert, kan in de periode voor de adoptie - wanneer veel tijd kruipt in de afhandeling van het dossier - al een beroep doen op het verlof.

Daarnaast pleiten de Vlaamse socialisten voor meer, maar flexibelere kinderopvang en voor stimulansen voor onthaalouders, die nu veel moeten investeren om zich te kunnen vestigen. Een gewestpremie moet daar een mouw aan passen. De partij wil ook meer kinderopvang in de buurt waar de mensen werken of de trein nemen. In drukke stations moet het bovendien mogelijk zijn om via dienstencheques strijk- en boodschappendiensten te voorzien. Dit alles zal gezinnen extra tijd opleveren, verduidelijkte Freya Van den Bossche zondag.

Tot slot voorziet de sp.a voor zwangere, zelfstandige vrouwen bijkomende huishoudelijke hulp en wil ze minder fiscale verrassingen na het zwangerschapsverlof.

In het plan wordt ook veel aandacht besteed aan armoedebestrijding, vooral van eenoudergezinnen. Die hebben immers veel meer kans - 35,9 versus 14,8 procent - om in de armoede terecht te komen dan iemand anders. Eerste prioriteit is daarom hen aan het werk helpen, via een jobcoach, die rekening houdt met de specifieke noden van alleenstaande ouders (kinderopvang, werk dichtbij huis, ...). Om hen sneller naar de dokter of de tandarts te laten stappen, willen de Vlaamse socialisten een derde betalersysteem invoeren voor alle minderjarigen. Zij moeten dan enkel nog het remgeld betalen. Om meer mensen een beroep te laten doen op gratis rechtshulp, trekken de socialisten het loonplafond op van 1.000 tot 1.500 euro. Eenoudergezinnen dienen ook voorrang te krijgen bij sociale verhuurkantoren, meent de sp.a.

Derde en laatste hoofdstuk uit het plan is een onderdeel met maatregelen om de regelgeving meer te laten aansluiten bij nieuwe gezinsvormen. Zo moeten de enorme kosten die scheidende partners moeten ophoesten bij de overdracht van een eigendom - ongeveer 10.000 euro - drastisch beperkt worden, moet het goedkoper worden om een kind te adopteren, dienen meer mensen een beroep te kunnen doen op voorschotten voor onderhoudsgeld, enzovoort.

Wat het sociaal-economisch plan betreft - dat al werd uiteengezet op het ideologisch congres van de partij - benadrukte minister Vandenbroucke dat de sociale partners de volgende legislatuur zich sterk moeten engageren om de aanvullende pensioenen uit te bouwen. "Niet enkel de commerciële directeur, ook de dame die de kantine onderhoudt, moet een aanvullend pensioen kunnen krijgen", klonk het. De sp.a vindt dat naast het wettelijke pensioen in alle economische sectoren een tweede pensioenpijler moet komen.

Vandenbroucke beklemtoonde ook dat veel meer nog dan nu het geval is, werk moet worden gemaakt van de activering van werknemers. Langdurige uitkeringen dienen een uitzondering te worden.

Johan Vande Lanotte had het zondag over "vrij ambitieuze plannen die de terugkeer inluiden van het geloof in de maakbaarheid van een sociaal rechtvaardige maatschappij".

Foto Belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud