Speech Mieke Vogels

Hieronder vindt u de tekst van de slottoespraak die Groen!-voorzitster Mieke Vogels hield ter afsluiting van het jaarlijkse zomerweekend van de partij.

Morgen heeft Vlaanderen er 150 illegale inwoners bij. Op 31 augustus verliezen de inwoners van Doel immers het recht om in hun dorp te blijven wonen.

Is er dan een vergunning afgeleverd voor het nieuwe Saefthingedok ? NEEN

Is de economische noodzaak aangetoond voor dit nieuwe dok ? NEEN

Heeft de regering dan een andere beslissing genomen ? NEEN

Toch staan de bulldozers klaar om de bevolking te verdrijven en honderden jaren dorpgeschiedenis plat te walsen. Opnieuw wordt een dorp opgeofferd voor de niet te stillen honger naar meer ruimte voor havenuitbreiding. Het is een schande voor Vlaanderen !

Dezelfde minister-president Kris Peeters die het tijdens de verkiezingscampagne steeds weer had over een warm Vlaanderen, komt niet verder dan het krampachtig wijzen naar de koele cijfers die duidelijk moeten maken dat onze economie weer aantrekt. Na regen komt immers altijd zonneschijn! En morgen is er weer business as usual. Er komen nog meer en grotere schepen, nog meer vrachtwagens.

Hebben we dan niets geleerd uit de wereldwijde crisis ?

Heeft de nieuwe Vlaamse minister van Leefmilieu Schauvliege nog altijd niet begrepen dat er grenzen zijn aan de draagkracht van mens en milieu ?

Neen dus!

Tijdens haar eerste publieke optreden kondigde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege aan dat ze met Europa zal onderhandelen over een minder strenge fijn stof norm voor Vlaanderen. Voor Schauvliege moet het milieu zich aanpassen aan het Vlaams beleid in plaats van omgekeerd .

Binnen 100 dagen start de conferentie van Kopenhagen. Dat is de opvolger van Kyoto . Gisteren hebben we samen met Nic Balthazar en de ganse klimaatcoalitie duidelijk gemaakt dat het echt vijf na twaalf is. Kopenhagen moet uitmonden in een eerlijk en sociaal rechtvaardig akkoord dat de broeikasgassen terugdringt zodat de opwarming van de aarde onder de twee graden blijft. 2

Ons land moet het voortouw nemen en bewijzen dat het anders kan. En het kan anders!

Net voor het verlof keurden jullie, Groen! leden, het Brusselse groene regeerakkoord goed. Samen met Ecolo zullen we van Brussel de ecologische hoofdstad van Europa maken. Ik zeg met veel fierheid: Bruno De Lille, Annemie Maes en Elke Van den Brandt, jullie kunnen op de steun rekenen van de ganse partij. Succes!

Ook in het Waalse regeerakkoord staan heel wat hefbomen voor een groene economie. Vorig jaar was Jean-Marc Nollet hier nog aanwezig als federaal fractieleider, vandaag wensen we minister Nollet vanuit Nieuwpoort BONNE CHANCE. Kleur Wallonië groen.

Van op de oppositiebanken zullen Tinne Vander Straeten en Hermes Sanctorum de federale klimaatminister en de Vlaamse milieuminister dwingen tot klare engagementen en duidelijke standpunten voor Kopenhagen.

Ons land kan en moet het voortouw nemen op de klimaatconferentie en daar zullen Groen! en Ecolo mee voor zorgen!

Twee jaar nu al dobbert de federale regering verder. Ondertussen gaapt de kloof in de begroting steeds wijder. Elke morgen ontwaakt premier Herman Van Rompuy met de hoop dat het tekort van 20 miljard alleen maar een kwade droom is. Aan de ontbijttafel bij het lezen van zijn ochtendkrant, smaakt hij opnieuw de bittere realiteit.

Ook de Vlaamse rekening klopt niet. Had de kersverse minister van begroting Philippe Muyters dit vooraf geweten, hij was allicht minder gretig minister geworden.

Het federaal begrotingstekort van bijna 20 miljard euro, de meer dan 5 miljard € tekort in de sociale zekerheid, en het Vlaams tekort van 200 miljoen € moeten gevonden worden bij dezelfde mensen. We zullen de broeksriem meer moeten aanspannen, hoorde ik minister president Peeters steeds weer herhalen tijdens de voorbije campagne. Op de vraag ‘de broeksriem van wie ?’ kwam nooit een antwoord.

Groen! zegt samen met de sociale beweging: raak niet aan de broeksriem van de leefloner. Raak niet aan de broeksriem van de zieke. Raak niet aan de broeksriem van de gepensioneerde .

In tijden van crisis blijven de decenniumdoelen om de armoede tegen 2017 uit te bannen meer dan ooit overeind. Het inkomen van de 10% armsten ligt in dit land 28 keer lager dan het inkomen van de 10% rijksten. Het is hoog tijd voor een nieuwe inkomensherverdeling. Professor Bea Cantillon, experte sociaal beleid, wijst er op dat de armoede de voorbije 10 jaar nog groter is geworden.

Een job hebben is trouwens niet langer de beste remedie tegen armoede. De cijfers van professor Cantillon maken ook brandhout van de stelling dat de ‘arme hardwerkende Vlaming’ alleen maar belasting moet betalen voor wie niet werkt en er zelfs niets van terug ziet. Integendeel, het Mattheuseffect zorgt er voor dat de sociale overheidsuitgaven grotendeels terugvloeien naar diezelfde hardwerkende Vlaming 3

omdat hij meer gebruik maakt van kinderopvang, hoger onderwijs, bouw- en isolatiepremies, belastingaftrekken…

Vandaag al ligt een voorstel van Wouter De Vriendt ter bespreking in de Kamercommissie om de uitkeringen op te trekken tot het Europese armoedeniveau. Groen! zal ook de andere voorstellen uit het memorandum van de decenniumdoelen vertalen in parlementaire initiatieven. Op die manier zal snel duidelijk worden hoe warm het Vlaanderen van minister-president Kris Peeters echt is!

Vandaag geven we de aftrap voor een nieuw politiek jaar. Dinsdag start ook een nieuw schooljaar. Groen! steunt Mieke Van Hecke; de directeur-generaal van het katholieke onderwijs, die meer aandacht vraagt voor het basisonderwijs. Vorig jaar stonden op dit zomerweekend de voorstellen voor een onthaaste schooldag centraal. Dat is een schooldag waar rekenen en taal afwisselen met sport, muziek, creatief spelen…. Die voorstellen voor de lagere school sluiten heel goed aan bij hetgeen Mieke Van Hecke wil.

Kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen krijgen vandaag nog steeds te weinig kansen in ons onderwijs. België doet het daarbij veel slechter dan andere Europese landen. Bij ons is de kloof tussen de sterkste en de zwakste leerlingen het grootst. Wisten jullie dat meer dan de helft van de kansarme kinderen die thuis geen Nederlands praten, afstuderen zonder diploma? Die kinderen hebben reeds twee tot drie jaar leerachterstand in het lager onderwijs en zijn al schoolmoe als ze op hun 14de naar het middelbaar onderwijs doorstromen.

In Finland waar men met het model onthaaste lagere school werkt, zijn de kansen van kinderen uit lagere sociale klasse het grootst.

Mieke Van Hecke heeft dus gelijk. We moeten investeren in het lager onderwijs. In Vlaanderen wordt vandaag een kind op vijf geboren in een gezin waar Nederlands niet de moedertaal is. Als we niet dringend werken aan gelijke kansen in ons lager onderwijs – en dat betekent veel meer dan het gratis maken van ons onderwijs- dan zullen we binnen twintig jaar vaststellen dat onze jongeren minder hoog opgeleid zijn dan vandaag. Groen! gaat voor echte gelijke kansen in het onderwijs!

Ik wil ook nog iets zeggen over de Lange Wapperbrug. En ja, ik weet het, dit is een Antwerps dossier en ja deze voorzitter is ook van Antwerpen … maar deze keer is het echt waar. Dit Antwerps dossier overstijgt het belang van ‘t Stad. Het Lange Wapper dossier is belangrijk voor heel Vlaanderen. Ik zal jullie uitleggen waarom.

Het Lange Wapperdossier toont de kracht van het verzet tegen de arrogantie van de macht. Twee gemotiveerde burgers van Straten- Generaal zijn er in geslaagd om van achter hun keukentafel te bewijzen dat de miljardenmachine die BAM heet en de steun krijgt van de Vlaamse regering niet in staat is goede plannen te maken.

Een mooier bewijs van slecht bestuur is moeilijk denkbaar! Het BAM voorstel rijdt verder op platgetreden paden. Telkens het verkeer in de stad vastloopt, er een 4

verkeersinfarct optreedt, komt men af met overbruggingen. Bruggen over woonwijken, door parken, bruggen die steeds meer fijn stof en steeds meer lawaai produceren. De stad stikt langzaam. Nochtans is er een alternatief: sluit de ring met een tunnel die verder weg ligt van de woonwijken en geef zo de stad weer zuurstof om te ademen en mogelijkheden om te ontwikkelen. De actiegroep Ademloos slaagde er in om voldoende handtekeningen te verzamelen zodat de Antwerpenaar zich in een referendum kan uitspreken over de Lange Wapper. Groen! Antwerpen start volgende week opnieuw met campagnevoeren. Deze keer om de mensen te overtuigen te gaan stemmen voor het tunnelalternatief.

Groen! zal voor vechten. Het Lange wapperdossier wordt:

Een overwinning voor de democratie

Een overwinning voor milieu en gezondheid

Een overwinning op de arrogantie van de macht

Beste vrienden, dit is mijn laatste speech op het zomerweekend. Zoals jullie weten geef ik op 3 oktober de voorzittershamer door aan de volgende generatie.

Dit wil ik echter niet doen zonder samen met jullie die nieuwe voorzitter een duidelijk kader te geven. Op het partijbreed beraad van 3 oktober bepalen we samen met alle kaders binnen de partij hoe we meer Vlamingen kunnen charmeren voor ons groen alternatief en welke positie Groen! de komende drie jaar moet innemen in het Vlaamse politieke landschap.

Tegelijk bespreken we ook hoe we onze partij verder kunnen versterken en verbreden. Met het Horizondebat hebben we na een partijbreed debat ingezet op de groene economie. Dit werk is niet af. Dit moeten we verder vertalen in haalbare en aantrekkelijke voorstellen.

Beste vrienden dit zomerweekend was fijn. Het is de bruisende start van een nieuw politiek jaar, onze nieuwe Vlaamse fractie onder leiding van Filip Watteeuw , de federale ploeg met Meyrem Almaci als voorzitter, onze Brusselse staatssecretaris Bruno De Lille en onze Brusselse en Europese fracties, zij zijn er klaar voor. Zij zijn onze eerste politieke woordvoerders.

Maar ik reken ook op jullie.

Uit post-electoraal onderzoek blijkt steeds weer dat Groen! het niet moet hebben van dure campagnes maar van mond aan mond reclame. Het groene programma bereidt de toekomst voor, is vernieuwend en vaak niet te vatten in één kort quote.

Om meer mensen te mobiliseren en te overtuigen hebben we duizenden groene ambassadeurs nodig. Leden en sympathisanten die elk op hun plek als vader of oma, als 5

leraar of ondernemer, groenarbeider of dokter, als student of gepensioneerde het groene verhaal uitdragen.

Het partijbreed beraad van 3 oktober en de voorzittersverkiezingen van november zijn belangrijke momenten voor onze partij. Leden, jullie bepalen de politieke lijn. Jullie kiezen wie de volgende jaren onze partij leidt. Denk mee, debatteer mee en maak van dit najaar een feest van de democratie. Het zal ook mensen die vandaag nog geen lid zijn overtuigen om met ons mee te bouwen aan het groene verhaal.

Bedankt dat jullie er waren. Bedankt ook aan alle personeelsleden die dit weekend weer schitterend organiseerden.

Goeie terugreis en tot in oktober.

Uw voorzitter voor nog een korte tijd,

Mieke Vogels

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud