Advertentie

Staatsveiligheid faalt in bescherming bedrijven

De Belgische inlichtingendiensten schieten tekort in hun taak de Belgische economie te beschermen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Comité I, dat onze inlichtingendiensten controleert. Zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst kampt met personeelstekort. De Staatsveiligheid wordt zelfs 'kortzichtigheid' verweten.

(tijd) - Het Comité I heeft bijna vier jaar lang onderzocht welke middelen de Belgische inlichtingendiensten inzetten om het wetenschappelijk- en economisch patrimonium van ons land te beschermen.

Dat is al sinds 1998 een wettelijke opdracht van onze geheime diensten. Het Comité I besprak het eindverslag gisteren achter gesloten deuren met de senatoren van de begeleidingscommissie.

De conclusies zijn hard. Een centrale afdeling van de buitendiensten van de Staatsveiligheid is belast met de bescherming van het WEP, het Wetenschappelijk- en Economisch Potentieel.

Die heeft veel taken, zoals de strijd tegen economische spionage, de strijd tegen de infiltratie van criminele organisaties in onze economie, de sensibilisering van bedrijven en het afleveren van veiligheidsmachtigingen voor gevoelige bedrijfsfuncties.

'De eenheid heeft niet voldoende agenten om haar taken naar behoren te vervullen', waarschuwt het Comité I. 'Ook het aantal analisten bij de Staatsveiligheid dat belast is met de bescherming van het WEP is onvoldoende.'

De militaire inlichtingendienst (ADIV) heeft zelfs helemaal geen analisten ter beschikking om zich in te laten met de bescherming van het WEP, meldt het rapport.

Ook de onderzoeken die de Staatsveiligheid wél voert, blijken te beperkt en zelfs 'kortzichtig', stelt het Comité I vast. De dienst heeft vooral te weinig aandacht 'voor bepaalde tendensen die de autonomie van onze strategische bedrijfssectoren kunnen tegenwerken'.

De Staatsveiligheid laat zich volgens het Comité I 'verblinden' door er te vlug van uit te gaan dat er achter overnames van Belgische bedrijven door buitenlandse groepen, zelfs als die legaal en economisch te rechtvaardigen zijn, geen verborgen agenda schuilgaat.LB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud