Staatswaarborg beschikbaar voor alle financiële instellingen

©BELGA

De staatswaarborg waarmee de Belgische regering het dossier-Dexia heeft gestabiliseerd, is ook beschikbaar voor andere banken en verzekeraars in ons land, indien nodig. Dat heeft minister van Financiën Didier Reynders zondag verduidelijkt. De staatswaarborg is wel aan voorwaarden gekoppeld.

(tijd) - De regering legt dinsdag, bij de federale beleidsverklaring, een wetsontwerp neer dat de staatswaarborg voor de financiële sector moet regelen. Ze zal het parlement daarbij vragen de tekst met bekwame spoed goed te keuren. Het wetsontwerp moet het mogelijk maken dat andere financiële instellingen die liquiditeitsproblemen ervaren, een beroep kunnen doen op de staatswaarborg waarvan ook Dexia al geniet.

Het wetsontwerp zal de minister van Financiën de bevoegdheid geven op individuele basis waarborgen toe te kennen aan een bank of verzekeraar in moeilijkheden. Voorwaarde is wel dat de bank of verzekeraar zelf om die steun vraagt en dat ze zelf alle middelen heeft uitgeput om haar liquiditeitsproblemen op te lossen. Dat betekent evenwel niet dat de instelling eerst een kapitaalverhoging moet doen. Niet-solvabele banken kunnen geen beroep doen op het systeem. Bovendien geldt de bescherming enkel voor banken waarvan kan verwacht worden dat het faillissement een reële impact zou hebben op de Belgische economie en de Belgische spaarder. Die voorwaarden moeten beletten dat banken de staatswaarborg als een soort van verzekering gaan gebruiken tegen ongeoorloofde risico’s.

De staatswaarborg waarmee Dexia het komende jaar geld kan ophalen, is intussen goedgekeurd door de ministerraad. Dexia en de regering onderhandelen nu nog over de kostprijs van die operatie. Het is immers niet de bedoeling dat Dexia een concurrentievoordeel krijgt tegenover de andere Belgische banken. Op vandaag zijn er geen andere instellingen die de regering te kennen hebben gegeven dat ze van de regeling gebruik willen maken.

Reynders kondigde ook aan dat de waarborg van 100.000 euro voor spaargeld bij Belgische instellingen vanaf nu van kracht is. Hij zal een jaar gelden. Behalve de banken kunnen ook andere instellingen die spaarproducten ‘of gelijkaardige producten’ aanbieden zich aansluiten bij het fonds. Als een verzekeraar zijn bijdrage tot het fonds betaalt, kunnen dan bij voorbeeld ook alle spaarders die een Tak21-product (levensverzekering) hebben gekocht genieten van de waarborg.

Frederik Delaplace

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud