Sterke groeibedrijven als hefboom voor Waalse economie

De Waalse werkgeversorganisatie UWE wil van sterke groeibedrijven een economische hefboom maken voor Wallonië. De organisatie stelde dinsdag een aantal maatregelen voor om dat soort bedrijven te ontwikkelen.

Henri Mestdagh, voorzitter van UWE (foto belga)

(belga) UWE pleitte in het bijzonder voor eenvoudiger en meer verregaande maatregelen om de loonkosten te verminderen.

Het beleid moet gericht zijn op bedrijven die jaarlijks een groei optekenen die driemaal hoger ligt dan het gemiddelde. Volgens UWE telt Wallonië 4.168 dergelijke bedrijven, of 6 procent van het totaal. Zij leveren momenteel 15 procent van alle toegevoegde waarde door bedrijven (uitgezonderd de financiële sector) en 11 procent van de totale tewerkstelling in het gewest.

Loonkosten

Maar deze groeibedrijven lijden ook aan dezelfde problemen als de rest van de bedrijfswereld in Wallonië. Zowat het belangrijkste knelpunt zijn de hoge loonkosten, meent de werkgeversorganisatie. Volgens UWE zijn de huidige maatregelen te ingewikkeld en te veel gericht op bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren onder de 26 jaar. De maatregelen zijn ook niet automatisch en beperkt in de tijd. De loonkostenverlagingen zijn berekend in absolute cijfers en niet geïndexeerd.

De Waalse werkgevers vragen dat de maatregelen automatisch, lineair en significatief zouden zijn. Ze verwachten dat de loonkost met minstens 10 procent kan verminderen, of zelfs met 15 à 20 procent voor de lage lonen. Pas als dit gerealiseerd wordt, kan werkgelegenheid een echte kans krijgen, luidt het bij de UWE.

Onderzoek

Om groeibedrijven meer kansen te geven, pleit de organisatie ook voor partnerschappen met onderzoekscentra. De inflatie aan milieuregels en de ontwikkeling van hernieuwbare energie, worden op hun beurt bekritiseerd wegens te duur.

Tot slot klaagt de Waalse werkgeversorganisatie over de oneerlijke concurrentie vanuit de overheid (Forem of de intercommunales) en het gebrek aan administratieve vernieuwing. Zo is de post van directeur-generaal bij het directoraat-generaal Economie al zes jaar onbezet.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud