Advertentie
Advertentie

Streven naar minder dan 500 verkeersdoden tegen 2015

We moeten tegen 2015 streven naar minder dan 500 verkeersdoden per jaar. Dat is het nieuwe streefdoel dat de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid (FCVV) maandag naar voor zal schuiven op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid 2007 in Brussel. Het nieuwe streefdoel moet gehaald worden via een plan met acht actiepunten.

(belga) Vijf jaar na de eerste Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid, wordt een nieuwe grote verkeersveiligheidsbalans opgemaakt. In 2002 werd vooropgesteld dat het aantal verkeersdoden tegen 2010 moest gehalveerd zijn in vergelijking met de periode 1998-2000 (1.500 doden). In 2005 lag het aantal verkeersdoden al 27,5 pct lager en in 2006 waren er ongeveer 1.000 doden.

De cijfers gaan dus in de goede richting en ons land is goed op weg de doelstelling tegen 2010 te halen. Maar in Europees verband hinken we wel nog achterop tegenover landen als Zweden, Nederland en Noorwegen. "Verdere vooruitgang is mogelijk en noodzakelijk", meent de FCVV. De commissie schuift zelfs een nieuw en scherper doel voorop: minder dan 500 doden tegen 2015.

Dat doel kan volgens de FCVV gehaald worden via acht grote actiepunten: alle actoren op het terrein laten samenwerken rond het nieuwe streefdoel, betere meetinstrumenten, verdere vereenvoudiging verkeerswetgeving, verkeerseducatie, een gerichte aanpak (bv. weekends, snelheid, jongeren, etc...), hardere aanpak recidivisten, maatschappelijk draagvlak verbreden (bv. vrijwilligersnetwerk) en een goede opvang van verkeersslachtoffers.

De FCVV formuleert een heel pakket concrete ingrepen. Zo moeten de ongevallen op een betrouwbare manier geregistreerd worden en moeten de ongevallenstatistieken snel beschikbaar zijn om gericht te kunnen werken. De FCVV pleit voor een centrale databank met gegevens van voertuigen, bestuurders, rijbewijzen en ongevallen. Daarnaast moeten de oorzaken van de ongevallen ook beter geanlyseerd worden. Het BART-project (Belgian Accidentology Research Team) moet daarom in 2007 echt van de grond komen.

De FCVV pleit ook voor een databank met snelheidslimieten. Die zou dan gekoppeld kunnen worden aan GPS-applicaties en aan snelheidsbegrenzers (ISA). Wie meermaals betrapt is op overdreven snelheid zou als alternatieve maatregel zo'n ISA-systeem moeten ingebouwd krijgen in zijn wagen.

Wat de vereenvoudiging van de verkeerswetgeving betreft, vraagt de FCVV nog wat meer tijd. Intussen heeft minister van Mobiliteit Renaat Landuyt wel al een voorstel klaar dat voor advies naar de gewesten is gestuurd. De voorstellen rond verkeersonderwijs streven naar een "levenslang leerproces", zeg maar van de schoolbanken tot opfriscursussen voor senioren. Opvallend is dat de FCVV daarbij pleit voor extra (financiële) ondersteuning van de professionele basisrijopleiding.

Het gericht aanpakken van de grootste veiligheidsrisico's moet opgevoerd worden. Zo mag de aandacht voor overdreven snelheid, rijden onder invloed en het niet dragen van de gordel niet verslappen. Ook jongeren en motorrijders verdienen extra aandacht. De inspanningen rond sensibilisatie en handhaving moeten zich dan ook vooral richten op die thema's en doelgroepen. Om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen stelt de FCVV onder meer voor om de toegelaten alcohollimiet tijdens de leerfase (voorlopig rijbewijs) te verlagen van 0,5 naar 0,2 promille. Ook de veiligheid van het vrachtverkeer moet omhoog, onder andere door meer controles, betere signalisatie en meer opleidingen.

De weginfrastructuur moet veiliger gemaakt worden. De weg moet logisch ingericht en veilig zijn voor alle weggebruikers. De FCVV wil de wegen op termijn onderwerpen aan "verkeersveiligheidsaudits" en de Voetgangersbeweging krijgt de opdracht de oversteekplaatsen te toetsen op hun veiligheid.

De FCVV pleit ook voor een strengere aanpak van de risicobestuurders, met name van recidivisten. Zo zou er een databank moeten komen "van alle overtredingen op basis waarvan risicogedrag en recidiven aangepakt kunnen worden", luidt het. Voorts zouden alle betrokkenen bij een ongeval een ademtest moeten afleggen, bij een dodelijk ongeval zou ook iedereen een drugtest moeten ondergaan. De doelstellingen rond gordeldracht worden verscherpt tot 95 pct van de bestuurders en passagiers voorin tegen 2010 (in 2006 lag dat cijfer op 75,3 pct). Jaarlijks zouden de inzittenden van 1,8 miljoen voertuigen (1 op 3) moeten gecontroleerd worden op gordeldracht.

Het volledige pakket voorgestelde maatregelen van de FCVV wordt morgen/maandag besproken op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud