Advertentie

Strijd tegen fiscale fraude levert 600 miljoen euro op

(belga) - De strijd tegen de fiscale fraude heeft in 2005 de voorziene 600 miljoen euro opgebracht. Dat kondigde staatssecretaris Hervé Jamar (MR, foto Belga) donderdag aan. Dit jaar wil hij vooral focussen op de bouwsector, internethandel, de sector van spelen en weddenschappen, de automobiel- en vervoersector en de tweede verblijven.

De strijd tegen de BTW-carrousels was vorig jaar goed voor 280 miljoen. Daarnaast bracht de koppeling van de gegevensbanken van de Federale overheidsdienst Financiën 99 miljoen op en het oprollen van frauduleuze kasgeldconstructies 72,7 miljoen. De datamining was goed voor 36,8 miljoen.

Hervé Jamar wees op het belang van de uitwisseling van gegevens tussen het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en de ontvangers. Die bracht in 2005 slechts 3 miljoen op, maar volgens de staatssecretaris liggen er meer dan 14.000 dossiers te wachten die 300 miljoen euro kunnen opbrengen.

Voor 2006 en 2007 wil de staatssecretaris zich specifiek richten op een aantal sectoren, meestal in samenwerking met de sector zelf. In de bouwsector werd vastgesteld dat het aantal bouwvergunningen in 2004 en 2005 met 11 procent steeg, terwijl de loonmassa slechts met 0,8 procent toenam. Ook de internethandel, de spelen- en weddenschappen-, de automobiel- en de vervoersector krijgen extra aandacht. Daarnaast moet het onderzoek naar tweede verblijven vergemakkelijkt worden door de automatische gegevensuitwisselingen met andere landen. Voor een aantal landen is dergelijk systeem reeds opgenomen in de dubbele belastingverdragen.

Op wetgevend vlak heeft Jamar een wetsontwerp klaar om frauduleuze kasgeldvennootschappen aan te pakken. Bij fraude zouden ook de grote aandeelhouders (met meer dan een derde van het kapitaal) mede verantwoordelijk worden bij fraude. In de strijd tegen de corruptie wordt de fiscale aftrek van voordelen van om het even welke aard aan een buitenlandse ambtenaar verboden. Tot slot worden de aanbevelingen van de FATF, een werkgroep binnen de OESO inzake fiscale fraude, over de bevriezing van vermogens en de cash-koeriers overgenomen.

Voorts wordt gewerkt aan protocollen met de notarissen en de banken, en krijgen recente acties zoals Buiding (bouwsector) en Popeye (groothandel in levensmiddelen) een vervolg.

Een aantal bestaande initiatieven worden voorgezet, onder meer in de telecom-sector, de misbruiken op het meerwaardesysteem, de sector van tandartsen, geneesheren-specialisten en plastische chirurgen, de brandstofhandelaars en de vleessector. Acties zoals tam-tam (belwinkels), U2 (concerttickets), Jaguar (tweedehandswagens) en Steak (vlees) krijgen een vervolg.

Een opbrengst voor 2006 wilde Jamar donderdag niet geven. Daarvoor wil hij wachten tot de begrotingscontrole.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud