Strijd tegen illegale wapenhandel loopt mank

(tijd) - De federale regering noemt de strijd tegen de illegale wapenhandel een prioriteit, maar het loopt al drie jaar mis met de coördinatie en de informatie-uitwisseling tussen de betrokken departementen. Dat schrijft De Tijd. Het Interdepartementeel Coördinatiecomité voor de bestrijding van Illegale Wapentransfers (ICIW) is al sinds november 2001 niet meer samengekomen.

Het Interdepartementeel Coördinatiecomité voor de bestrijding van Illegale Wapentransfers (ICIW) is op 9 februari 1999 opgericht door de federale regering. Dat comité groepeert alle overheidsdepartementen in België die te maken hebben met (illegale) wapenhandel. Ook externe experts kunnen aan de vergaderingen van het ICIW deelnemen. Het comité heeft als opdracht de informatie-uitwisseling tussen de betrokken overheidsdepartementen te verbeterenen. In het ICIW kunnen de departementen ook hun acties op elkaar afstemmen.

Maar het ICIW is al sinds november 2001 niet meer samengekomen.

Nochtans is de strijd tegen de illegale wapenhandel sinds 2003 een prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan. Het is ook een prioriteit in de kadernota Integrale Veiligheid, die de regering eind maart 2004 opstelde tijdens een superministerraad over Justitie en Veiligheid.

Het coördinatiecomité is onontbeerlijk in de strijd tegen de illegale wapenhandel. Alle betrokken departementen voeren nu hun eigen strijd naast elkaar. Er is bijvoorbeeld onvoldoende informatie-uitwisseling tussen de politie en de gewesten, die sinds 2003 bevoegd zijn voor de in-, uit- en doorvoer van wapens. Niemand heeft een overzicht op het probleem.

Het secretariaat van het ICIW valt onder de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 'De laatste vergadering, in november 2001, ging vooral over de terreuraanslagen op 11 september van dat jaar', vertelt François Dumont, de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Hij kan geen reden geven waarom het ICIW sindsdien niet meer is bijeengeroepen. 'In elk geval heeft het niets te maken met de regionalisering van de in-, uit- en doorvoer van wapens. Dat gebeurde in 2003 en het ICIW is al in 2002 niet meer samengekomen.' LB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud