Advertentie

Superministerraad voert verplicht pensioen voor zelfstandigen in

(tijd) - Zelfstandige ondernemers moeten vanaf juli 2006 verplicht 1 procent van hun inkomen bijdragen voor een beter en volwaardiger pensioen. Dat besliste de federale regering zaterdag tijdens de tweede dag van de bijzondere sociaal-economische ministerraad in Gembloers. Het nieuwe kapitalisatiesysteem voor de pensioenopbouw krijgt een plaats naast het bestaande systeem van de wettelijke zelfstandigenpensioenen.

De minister van Middenstand, Sabine Laruelle (MR), zette het idee van een verplicht kapitalisatiepensioenfonds vorig jaar op de agenda van de rondetafel voor de zelfstandigen. In Gembloers nam de regering de beslissing er midden 2006 effectief mee te beginnen.

In het bestaande wettelijke pensioensysteem betalen de zelfstandigen die nu actief zijn met hun bijdrage het pensioen van de huidige gepensioneerden. Het nieuwe aanvullende systeem werkt anders. De bijdragen die de zelfstandigen storten, worden via fondsen opgespaard en later als pensioen uitgekeerd.

De regering hervormt de sociale zekerheid van de zelfstandigen nog op twee andere punten. De minimumpensioenen stijgen en de verzekering voor de kleine gezondheidsrisico's wordt voor alle zelfstandigen geïntegreerd in de verplichte ziekteverzekering. Ook die integratie is volgens de regering vanaf juli 2006 een feit.

De regering stelt voor te beginnen met een verplichte bijdrage van 1 procent van de inkomsten. Maar premier Guy Verhofstadt en de federale minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), lieten zaterdag verstaan dat de bijdrage later nog kan worden verhoogd.

De regering financiert de hervormingen gedeeltelijk met overheidsgeld. De komende weken gaat ze met de zelfstandigenorganisaties onderhandelen over de verhoging van de bijdrage voor de ziekteverzekering. Verhofstadt en Vandenbroucke herhaalden in Gembloers dat de engagementen van de regering vallen of staan met de wil van de zelfstandigen om zelf ook een financiële inspanning te leveren.

De premier toonde zich na afloop van de sociaal-economische regeringstop erg tevreden over het resultaat. Verhofstadt: 'We hebben nog een paar jaar nodig om er te geraken. Maar we hebben vandaag cruciale beslissingen genomen om tot een verzekeringsstelsel te komen dat gelijkwaardig is aan de sociale bescherming die na de Tweede Wereldoorlog voor de werknemers werd ingevoerd.'

De vakbonden zijn niet tevreden. Volgens hen is er een onevenwicht tussen de budgettaire inspanningen die de regering levert voor de zelfstandigen en voor de werknemers. Minister Vandenbroucke reageerde zondag en ziet mogelijkheden om op korte termijn ook nog iets voor de werknemers te doen. Hij zet de welvaartsaanpassing van een reeks uitkeringen voor werknemers op de agenda van de speciale ministerraad over de kwaliteit van het leven. Dat nieuwe topberaad komt er op 19 en 20 maart. Eind februari al plant de regering nog een andere bijzondere ministerraad. Dan wil premier Verhofstadt maatregelen voor Justitie en Binnenlandse Zaken bespreken. RS

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud