Advertentie
Advertentie

Terbeschikkingstelling veroordeelden wordt hervormd

De Kamer heeft vrijdagmorgen een wetsontwerp goedgekeurd dat het systeem van de terbeschikkingstelling van de regering (TBR) van veroordeelden hervormt. Voortaan zullen het de strafuitvoeringsrechtbanken zijn die oordelen over de uitvoering van de TBR. Bij de stemming waren er 104 ja-stemmen en veertien tegenstemmen (Vlaams Belang).