Terbeschikkingstelling veroordeelden wordt hervormd

De Kamer heeft vrijdagmorgen een wetsontwerp goedgekeurd dat het systeem van de terbeschikkingstelling van de regering (TBR) van veroordeelden hervormt. Voortaan zullen het de strafuitvoeringsrechtbanken zijn die oordelen over de uitvoering van de TBR. Bij de stemming waren er 104 ja-stemmen en veertien tegenstemmen (Vlaams Belang).

(belga) De terbeschikkingstelling van de regering van bepaalde categorieën van veroordeelden bestaat in België sinds 1867. De TBR is een maatregel die de rechter ten gronde kan uitspreken op het moment van de veroordeling en die inhoudt dat de opsluiting van de veroordeelde na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt verlengd met maximaal twintig jaar.

De nieuwe wet voorziet volgens minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) een betere bescherming van de maatschappij tegen personen die bijzonder afschuwelijke daden hebben gesteld. TBR wordt voortaan verplicht voor recidivisten en voor iedereen die veroordeeld wordt voor het plegen van een terroristisch misdrijf met de dood tot gevolg, verkrachting of aanranding met de dood tot gevolg, foltering en ontvoering van een minderjarige die de dood veroorzaakt heeft. Voor andere gevallen kan de TBR facultatief worden uitgesproken. In de toekomst zal het niet meer de rechter zijn die strafuitvoering opvolgt, maar worden dat de strafuitvoeringsrechtbanken. Er komt ook meer aandacht voor het slachtoffers. Zij worden, indien ze dat wensen, op de hoogte gebracht over de activatie van de TBR en over de eventuele uitvoeringsmodaliteiten die zouden worden opgelegd aan de dader.

De wet treedt per kb in werking binnen de twee jaar na publicatie in het Staatsblad.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud