Test-aankoop wint proces tegen banken

Test-Aankoop heeft bijna tien jaar na de start van het proces tegen Gemeentekrediet, intussen Dexia Bank, gelijk gekregen van de rechter in beroep in verband met het reglement van de bank. Dat maakt de consumentenorganisatie woensdag in een mededeling bekend.

(tijd) Test-Aankoop zegt intussen nog "heel wat onrechtmatige bedingen" te hebben ontdekt bij de grootbanken en start een nieuwe ingebrekestelling.

In 1997 publiceerde het tijdschrift van Test-Aankoop (Budget en Recht) een onderzoek over de bankreglementen in ons land en meer bepaald over de onrechtmatige bedingen daarin. Uit het onderzoek bleek dat reglementen van de acht grote banken allemaal elementen bevatten die onaanvaardbaar tot zelfs onwettig waren. De klant kan hier moeilijk tegen optreden of een beroep doen op de wettelijke sanctie (nietigheid) omdat hij toch een toetredingscontract bij zijn bank tekent en dus niet individueel over de voorwaarden gaat onderhandelen.

Test-Aankoop lanceerde daarom eerst een oproep naar de sector en stapte in 1998 uiteindelijk naar de rechtbank. Met succes, zo blijkt woensdag. In het conflict met het Gemeentekrediet, nu Dexia Bank, volgde de rechter in beroep de redenering van T-A dat zes bedingen onrechtmatig tot onwettig waren.

Het gaat onder meer om de zogenaamde "eenheid van rekeningen". Dit komt erop neer dat de bank zich het recht toe-eigende om geld te nemen van een rekening van een klant om daarmee het tekort te dekken dat dezelfde klant had op een andere rekening. Maar dit kan voor de rechter niet door de beugel omdat elke rekening zijn eigen specificiteit heeft. Ook het beding dat alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn om geschillen te beslechten, heeft de rechter geweerd, net als het beding waarop de bank onmiddellijk opeisbare schuldvorderingen verrekende met andere schuldvorderingen van de klant. Dexia moet van de rechter haar reglement aanpassen. De bank zal dat doen vanaf 1 augustus.

Omdat ook andere banken in België zich schuldig maken aan gelijkaardige onrechtmatige bedingen, kondigt T-A woensdag aan dat ze nog meer ingebrekestellingen gaat sturen naar Argenta, AXA Bank, Bank van De Post, Fortis Bank, ING, KBC en CBC.

Daarnaast ontdekte Test-Aankoop nog andere onrechtmatige bedingen, zoals bijvoorbeeld rond de verrichtingen met een debet- en kredietkaart. "De bankreglementen beantwoorden niet aan de wet op de elektronische betalingen van 17 juli 2002. Hun voorwaarden gaan onaanvaardbaar ver in geval van verlies of diefstal van de kaart", aldus de consumentenorganisatie. "Indien de banken de betwiste bedingen niet aanpassen, zullen wij opnieuw naar de rechtbank stappen", luidt het.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud