Tobback wil deelstaten pensioenbijdragen laten betalen

(tijd) - Bruno Tobback (sp.a), de federale minister van Pensioenen, vindt dat de gemeenschappen en gewesten financieel verantwoordelijk moeten worden voor de pensioenen van hun ambtenaren. Dat zegt hij in De Tijd. De deelstaten bepalen autonoom hoeveel hun ambtenaren verdienen en wanneer ze met pensioen kunnen, maar de pensioenfactuur schuiven ze door naar de federale overheid.

'Dat moet veranderen. Kijk naar de gemeenten en parastatalen. Die betalen pensioenbijdragen op het loon van hun personeel', zegt Tobback (foto: belga) in een gesprek.

De federale regering besliste op haar begrotingsconclaaf dat de gemeenschappen en de gewesten vanaf volgend jaar de sociale bijdrage (13,07 procent) op het vakantiegeld van hun ambtenaren moeten doorstorten naar de sociale zekerheid. De federale minister van Begroting, Johan Vande Lanotte (sp.a), zei vorige week dat het logisch zou zijn dat de deelstaten ook de sociale bijdrage op de eindejaarstoelage van hun ambtenaren doorstorten. Zijn collega van Pensioenen en partijgenoot, Bruno Tobback, gaat nog een stapje verder en wil de deelstaten ook pensioenbijdragen laten betalen.

Voor de ambtenarenpensioenen is er geen probleem van betaalbaarheid, maar van wie betaalt, zegt Tobback. Het aantal statutaire ambtenaren blijft constant dalen, waardoor ook de bijdragen blijven dalen. Bovendien heeft de federale regering geen vat op de loonsverhogingen die gewesten en gemeenschappen aan hun statutair personeel toekennen. Van die loonsverhogingen is de federale overheid twee keer de dupe: eenmaal door de 'perequatie', de automatische koppeling van de pensioenen aan de lonen voor de ambtenaren die al op pensioen zijn, en eenmaal door de hogere pensioenen voor wie nog op pensioen moet.

De egalisatiebijdrage die de deelstaten nu aan de federale overheid betalen om de pensioeneffecten van de loonsverhogingen te compenseren, noemt Tobback symbolisch.

De minister toont zich in het interview ook voorstander van de vorming van een tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren. Die dreigen zich tevreden te moeten stellen met een pensioen dat maar half zo hoog is als dat van hun statutaire collega's. Maar bij de vakbonden is er nog tegenstand. Zodra de overheidsbonden bereid zijn over de tweede pijler te praten en daar budgettair ruimte voor is, beginnen we eraan, zegt de minister. Hij denkt er nog deze regeerperiode mee van start te kunnen gaan. SH/EvH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud