Advertentie

Tollet moet centraal akkoord redden

Robert Tollet (foto: photonews) ©Photo News

De voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Robert Tollet, moet vakbonden en werkgevers terug aan tafel krijgen. Dat kan lukken, mits de regering maar genoeg geld op tafel legt.

(tijd) - Woensdagnacht sprongen de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) op de valreep af. Dat gebeurde een beetje tot de eigen verbazing van de hoofdrolspelers. Over zowat alle thema's was al een compromis bereikt. Dat gold zelfs voor de marge voor loonopslag.

Vakbonden en werkgevers waren tot het besluit gekomen dat een klassieke loonnorm in het huidige klimaat onhaalbaar was. In de sectoren kon wel onderhandeld worden over een bedrag van maximaal 125 euro per werknemer in 2009 en 250 euro in 2010. De werkgevers stelden wel twee voorwaarden. Het ging om nettobedragen, zonder (para)fiscale lasten. Dat liet maar een beperkt aantal opties open, zoals maaltijdcheques. En de kostprijs moest gecompenseerd worden door de overheid. Dat kon door de bedrijven - net als in het vorige IPA - een stukje van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun werknemers voor zich te laten houden. Bovendien moest er ook iets gedaan worden aan de loonkostenhandicap van 4,1 procent ten opzichte van onze buurlanden.

Maar de bonden vonden dat de werkgevers zich te inhalig opstelden. Volgens hun berekeningen probeerden ze 1,7 miljard euro te krijgen in ruil voor een inspanning van 670 miljoen. Ook de regering liet vanuit de coulissen weten dat het te veel was. De verongelijkte werkgevers beschuldigden de bonden daarop van 'Hollandse rekenkunde' en sloegen de deur dicht.

Door onmiddellijk Tollet het veld op te sturen maakte de regering duidelijk dat ze voorlopig niet van plan is in de plaats van de sociale partners te treden. Tollet maakte gisteren al een ronde langs de hoofdrolspelers en roept ze vandaag waarschijnlijk samen. Maar uiteindelijk zal de regering toch de knoop moeten doorhakken. Zij heeft twee opties: fors betalen voor een akkoord of de interne cohesie zwaar op de proef stellen door de rol van de sociale partners over te nemen. IB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud