Advertentie

Transfer uit Vlaanderen stijgt tot 5,43 miljard euro

(tijd) - De financiële transfers vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel piekten vorig jaar op 5,4 miljard euro. Dat is 0,55 miljard meer dan in 2000 en circa 3,6 procent van het primair inkomen van de Vlaamse gezinnen. Dat blijkt uit een rapport van de KBC-studiedienst over de interregionale geldstromen in België.

De Leuvense economen Van Rompuy en Bilzen zorgden eind de jaren zeventig voor opschudding toen ze als eersten een berekening maakten van de financiële stromen tussen de gewesten. Ze toonden aan dat er sinds de jaren zestig een voortdurende transfer is uit Vlaanderen naar Wallonië. De studie, die diverse keren werd geactualiseerd, werd aan de overzijde van de taalgrens verguisd maar nooit fundamenteel weerlegd. Toen de Leuvense economen met hun berekeningen stopten, nam de KBC-studiedienst de fakkel over. De studaxen van de bank toonden aan dat de geldstroom vanuit Vlaanderen sinds de jaren negentig ook naar Brussel vloeit.

Volgens de jongste berekeningen van de KBC-economen Johan Van Gompel en Bart Van Craeynest groeide de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië in 2002 niet alleen in absolute cijfers, maar ook opnieuw relatief, in percentage van het primair inkomen. Het primair inkomen is het verdiende inkomen voor belasting en herverdeling. Door die relatieve stijging komt een eind aan de trend van de jaren 90, waarin de transfers relatief afnamen.

Van de totale geldstroom van 5,4 miljard euro in 2002 vloeide 1 miljard naar Brussel en 4,4 miljard naar Wallonië. De transfers deden het Vlaams primair inkomen in 2002 met 3,6 procent afnemen. Het Waals primair inkomen steeg door de transfers met 6,7 procent, het Brusselse met 3,5 procent.

De transfers doen zich voor in drie domeinen: de sociale zekerheid, de federale overheidsbegroting en de financieringsregeling voor de deelstaten. In 2002 betaalden de Vlamingen 1,23 miljard euro (of 22,7 procent van de totale transfers) meer aan de federale overheid dan ze van die overheid terugkregen. Via de financieringsregeling voor de deelstaten was Vlaanderen voor 1,29 miljard euro (23,8 procent van de totale transfers) solidair met Wallonië en Brussel. In de sociale zekerheid ten slotte vloeide 2,91 miljard Vlaamse bijdragen (53,6 procent van de totale transfers) naar Waalse en Brusselse uitkeringsgerechtigden.

Het aandeel van de sociale zekerheid in de totale geldstroom nam in de jaren negentig geleidelijk af. Maar in 2000 kwam een eind aan deze trend. Sindsdien stabiliseren de geldstromen zich ondanks het feit dat de vergrijzing in Vlaanderen sneller toeslaat dan in beide andere gewesten. Het aandeel van de federale overheidsbegroting in de totale transfers neemt sinds midden de jaren negentig stelselmatig toe, terwijl dat van de financieringsregeling voor de deelstaten vrijwel stabiel blijft.

MD/SH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud