Tunnel vervangt Wapper, tenzij...

©-

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit. Om de ring te sluiten wordt niet gekozen voor het omstreden Lange Wapper-viaduct, maar voor een reeks tunnels. Voorwaarde is wel dat die tunnelvariant haalbaar, betaalbaar en snel realiseerbaar is. Wordt aan die voorwaarden niet voldaan, dan komt de Lange Wapper er toch.

(belga) - De krijtlijnen van het vernieuwde Masterplan waren intussen bekend. Het plan voorziet in nieuwe wegen, extra tram- en lightrailprojecten, fietspaden, binnenvaart, enz.

Zo komt er ten oosten van Antwerpen op termijn een nieuwe verbinding tussen de E313 en E34 op het geplande spoortracé (A102). Ten westen van Antwerpen wordt een betere doorstroming voorzien vanuit het Waasland en een betere benutting van de Liefkenshoektunnel.

De totale kostprijs van het nieuwe Masterplan bedraagt 5 miljard euro.

Maar de eerste prioriteit is de derde Scheldekruising. Over de tunnel onder de Schelde met verbinding tot aan het Oosterweelknooppunt bestaat geen discussie meer. Die komt er. Bedoeling is ook dat voor de verdere sluiting van de ring het bestaande BAM-tracé wordt gevolgd. De regering opteert daarbij onder voorbehoud voor vier kleinere tunnels (met twee rijstroken) in plaats van het Lange Wapper-viaduct met 4x2-rijstroken.

Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor die tunnelvariant. Zo moet gekeken worden of de plannen conform de Europese tunnelrichtlijn zijn. Dat wordt afgetoetst bij een Europese tunnelautoriteit. Voorts mag de tunnelvariant niet duurder zijn dan de brug (2,2 miljard euro) en mag de realisatie niet langer duren dan de brug. Als aan die voorwaarden niet voldaan is, komt de Lange Wapper er toch. De regering wil daarover tegen de zomer duidelijkheid hebben.

Peeters

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) had tegen morgen/woensdag 31 maart een akkoord beloofd over hoe de Antwerpse verkeersknoop moet worden ontward. Die dag moet de regering uitleg geven tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Het nieuwe ‘Masterplan 2020’ is een vervolg op het eerste ‘Masterplan voor de Antwerpse mobiliteit’ dat in 1998 werd goedgekeurd.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud