Advertentie
Advertentie

Uitstoot broeikasgassen onder Kyotodrempel

Voor het eerst is de uitstoot van broeikasgassen in ons land structureel onder het niveau van 1990 gedaald. In 2005 pompten we met z'n allen 143,8 miljoen ton CO2-equivalenten de lucht in. Dat is 97,9 procent van de uitstoot in 1990, het referentiejaar van het Kyotoprotocol.