Unizo en NSZ voor basisdienstverlening

Unizo noemt het voorstel van het ACV een stap in de goede richting. Volgens de KMO-organisatie erkent de christelijke vakbond daarmee de noodzaak aan een gegarandeerde basisdienstverlening. Unizo zegt vragende partij te zijn om samen met overheid en vakbonden tot een oplossing te komen voor recht op basisdienstverlening door de overheidsdiensten en -bedrijven.

(belga) Die andere zelfstandigenorganisatie, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), is tevreden dat het ACV "beseft dat staking geen absoluut recht is waar te pas en te onpas wordt naar gegrepen. Staking is een verhaal van rechten en plichten", luidt het. Ook voor Unizo kan het stakingsrecht niet absoluut zijn.

De organisatie waarschuwt er net als het VBO voor dat het voorstel niet de deal mag worden in het debat omtrent stakingen. Naast de voorstellen van het ACV moet er zeker een minimale dienstverlening komen. Indien de vakbonden hier niet zelf met voorstellen over de brug komen, moet dit vanuit de volgende regering worden opgelegd, aldus nog het NSZ.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud