Unizo wil timing voor maatregelen

(belga) - De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) vraagt dat de in de Septemberverklaring aangekondigde maatregelen binnen een redelijke termijn en in doeltreffend overleg worden uitgevoerd. Ze moeten ook werkbaar zijn in kleine en middelgrote ondernemingen, de overgrote meerderheid van de Vlaamse bedrijven, luidt het in een reactie op de verklaring die Vlaams minister-president Yves Leterme maandagmiddag in het Vlaams parlement aflegde.

Dat de Septemberverklaring steunt op de noodzaak van meer kansen voor ondernemerschap voor een sterkere Vlaamse economie, noemt Unizo 'het enig mogelijk realistisch uitgangspunt dat nu consequent moet worden ingevuld. Dat betekent voor Vlaanderen in de eerste plaats investeren in kansen voor KMO's'.

De organisatie is tevens positief over de wil om de administratieve rompslomp aan te pakken, onder meer door de integratie van de bouw- en milieuvergunning en de invoering van de integrale milieuvoorwaarden voor KMO's, en door het uniek ondernemersloket. Ook de verdere aanpak van een betere financiering voor KMO's door het inzetten van het Arkimedesfonds en de goedkeuring dit jaar van de vriendenlening is voor Unizo een pluspunt.

Wat de geplande hervorming van de economische steun aan ondernemingen via de zogenoemde ondernemersportefeuille betreft is het positief dat de Septemberverklaring verder overleg belooft. Voor Unizo is het behoud en het versterken van de opleidingscheques daarbij essentieel. De organisatie wil ook de eerder beloofde evaluatie en hervorming van de groeipremie voor ondernemingen doorgevoerd zien, maar daarover staat geen woord in de verklaring. Dat is ook het geval voor de eerder beloofde rentetoelage bij hinder bij openbare werken.

De ondernemersorganisatie heeft een aantal bedenkingen en vragen, onder meer over het fiscaal pact met de gemeenten. Het overleg hierover start pas in 2006, maar Unizo dringt aan op een kader voor de gemeenteraadsverkiezingen zodat de nieuwe gemeentebesturen in 2007 weten waaraan zich te houden. Unizo had van de Vlaamse regering het engagement verwacht minstens in 2007 de Elia-heffing af te schaffen. In de Septemberverklaring ontbreekt ook een passage over de tegen 2007 beloofde 7000 hectare bedrijfsterreinen en een beleid gericht op de promotie van buurtwinkels.

Ten slotte bepleit de ondernemersorganisatie een concrete timing voor de beloftes en plannen. 'In het verleden bleek door een gebrek aan timing, een aantal aangekondigde maatregelen jaren aan te slepen. Zo heeft het tot stand komen van het Arkimedesfonds ruim drie jaar in beslag genomen' luidt het nog.

23898978

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud