Vakbonden akkoord met NMBS-tekst

De stakingsdreiging bij de spoorwegmaatschappij NMBS is voorlopig afgewend. De vakbonden ACOD Spoor en ACV-Transcom keurden dinsdag de consensustekst goed, die maandag met de directie werd overeengekomen.

(belga) Daarin staan onder meer aanwervingsintenties en een inspanning van 125 euro per werknemer. Om de sociale vrede te bewaren, moet de directie haar intenties nu ook waarmaken, waarschuwen de bonden.

De vakbonden hadden in de aanloop naar de 'onderhandeling van de laatste kans' van gisteren/maandag in gemeenschappelijk front gedreigd met een 24 urenstaking op 8 november. Ze verhardden hun standpunt nadat tijdens een vorige vergadering met de directie 'onvoldoende vooruitgang werd geboekt' om de 'gerechtvaardigde eisen van de werknemers in te willigen'.

De goedgekeurde consensustekst, die maandag bereikt werd na bijna zes uur onderhandelen, biedt antwoord op vier punten van bezorgdheid, aldus Jos Digneffe, de voorzitter van ACOD Spoor, dinsdag tijdens een persconferentie.

Eenheid

Digneffe toonde zich vooral verheugd over het benadrukken van de 'eenheid van de groep', iets wat ook ACV-Transcom aanwijst. 'De directie stelt dat de eenheid (van NMBS-Holding, NMBS en Infrabel) niet louter een juridisch gegeven is en we kregen ook de garantie van de overheid dat de NMBS-schuld nooit gevolgen zal hebben voor het personeel', aldus Digneffe. De vakbonden vreesden vooral dat het personeel over de verschillende delen verschillend behandeld zou worden.

Ook de aanwervingen, vooral van lagergeschoold personeel, waren een heikel punt. 'De directie zal nog dit jaar tweehonderd lagergeschoolde werknemers extra aanwerven', aldus nog Digneffe. 'Waar we aan het tempo van het jaarbegin dit jaar maar op ongeveer de helft van de benodigde 1.500 aanwervingen ter vervanging van vertrekkers zouden uitkomen, stellen we nu vast dat we 85 à 90 procent van dat aantal zullen halen.'

Volgens cijfers van de directie streeft ze naar bijna 1.600 ingevulde vacatures in 2006, waarvan 1.200 externe aanwervingen. Eind september stond de teller op respectievelijk 950 en 690.

De tekst bevat voorts een garantie van behoud van de eigenlijke spoorwegactiviteiten en de ondersteunende activiteiten. De lastenboeken voor de uitbesteding van de reinigingsactiviteiten in de stations werden ingetrokken.

125 euro per werknemer

Inzake de billijke beloning voor de inspanningen van het personeel ten slotte, voorziet de directie onder meer in een premie van 70 euro in de vorm van twee geschenkcheques van 35 euro, en een verhoging van de maaltijdcheques (met 0,30 euro) vanaf volgend jaar. 'Dat betekent een inspanning van 125 euro per werknemer', berekende Digneffe.

Bij de vakbonden klinkt wel enige gereserveerdheid doorheen de goedkeuring van de consensustekst. 'We gaan de invulling van de intenties met argusogen volgen. Als de directie haar woord niet nakomt, dan kunnen er snel acties volgen', aldus ACOD Spoor.

Bij Michel Bovy, de voorzitter van ACV-Transcom, heet het dat 'de intenties worden geapprecieerd, maar dat daarmee de moeilijkheden niet van de baan zijn en er nog een moeilijk periode aankomt'.

'Het personeel heeft recht op een normaal sociaal leven en dat is niet zomaar af te kopen met enkele financiële tegemoetkomingen. De vertraging in de aanwervingen zal medio 2007 voor problemen zorgen aangezien het nieuwe personeel pas na een opleidingsperiode operationeel zal worden. ACV-Transcom zal bijzonder waakzaam blijven en erop toezien dat de actuele aanwervingsgolven effectief zullen worden uitgevoerd', luidt het.

Foto Belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud