Advertentie

Vakbonden niet te spreken over strengere controle op werklozen

(tijd) - De vakbonden zijn niet te spreken over de nieuwe controle op de beschikbaarheid van de werklozen. Ze hekelen dat het accent te veel gelegd wordt op bestraffing op een moment dat het aanbod van werk laag ligt. De werkgevers beoordelen de sociaal-economische ministerraad positiever. Zij spreken van een stap in de goede richting.

De sociale partners leggen de besluiten van de tweedaagse ministerraad in Gembloers in de loop van de week aan hun achterban voor. Maar de vakbonden en werkgeversorganisaties wilden zondag wel een eerste reactie kwijt. De vakbonden lieten zich teleurgesteld uit. Ze zijn niet te spreken over de strengere controles op werklozen. Die legt volgens de vakbonden te veel de nadruk op sancties, terwijl het aanbod van werk vandaag veel te klein is. De vakbonden laken dat de ministerraad al eens standpunt heeft ingenomen vooraleer ze met de gewesten overlegt over een betere begeleiding van de werklozen. Ze waarschuwen ervoor dat de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in het vaarwater komt van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten.

'We wilden een eerlijker en rechtvaardiger systeem, maar dat is er zeker niet gekomen', vat Xavier Verboven, topman van het Vlaams ABVV, samen. Hij hekelt dat in het nieuwe systeem de bewijstlast bij de werkloze wordt gelegd, en dat geen rekening wordt gehouden met de leeftijd en de financiƫle situatie van het gezin. Ook het ACV vreest dat de zwakste werklozen eerst de dupe zullen zijn van de nieuwe aanpak.

Mia De Vits, de voorzitter van het ABVV, was eveneens ontevreden over het gebrek aan evenwicht tussen de verschillende maatregelen. 'We vinden geen evenwicht terug tussen maatregelen voor zelfstandigen en maatregelen voor werknemers. Er wordt niet gesproken over de welvaartsvastheid van de uitkeringen.' Het ACV sprak gisteren wel positief over de invoering van de werkbonus en het fiscale gunstregime voor ploegenarbeid.

De werkgevers reageerden positiever. 'Dit is een duidelijke stap in de goede richting', zegt Baudouin Velge, de directeur van het economisch departement van het Verbond van Werkgevers. Het verbond vindt het positief dat er wordt erkend dat de werklozen naast rechten ook plichten heeft. Velge heeft ook 'de indruk dat de ministerraad inzake het sociale statuut van zelfstandigen de correcte prioriteiten heeft gesteld'.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) noemde de maatregelen voor zelfstandigen een stap in de goede richting, maar nog niet ambitieus genoeg. De ondernemersorganisatie heeft nog veel vragen over de financiering van al die beslissingen. Unizo liet zich wel zeer afwijzend uit over de versoepeling van de wet op de grote handelszaken. Volgens de organisatie krijgen de gemeenten een te grote beslissingsmacht. De organisatie is ook niet te spreken over de beslissing van de regering de dossiers die sinds 2000 werden afgewezen, opnieuw te laten indienen.

EvH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud