Vakbondsacties voor behoud Vlaamse tijdskredietpremies

(tijd) - De christelijke, de socialistische en de liberale vakbond beginnen maandag met een petitiecampagne voor het behoud van het stelsel van Vlaamse aanmoedigingspremies voor wie zijn loopbaan onderbreekt. De Vlaamse regering blijft erbij dat het stelsel veel te duur is en er bijgevolg moet worden bespaard, schrijft De Tijd.

De vakbonden verwachten dat de Vlaamse regering de besparingsknoop op 11 of op 18 maart doorhakt. Op de dag dat de Vlaamse regering het dossier behandelt, zullen ze actie voeren op het Brusselse Martelarenplein en de Vlaamse excellenties het resultaat van hun petitieactie overhandigen. De bonden beginnen vandaag gezamenlijk met die actie op hun websites.

Werknemers in een privé-onderneming in het Vlaams Gewest die hun loopbaan onderbreken om een bijkomende opleiding te volgen of familie te verzorgen, krijgen nu een Vlaamse aanmoedigingspremie. Die komt bovenop de federale onderbrekingsvergoeding. Ook wie minder uren werkt in een onderneming in moeilijkheden heeft recht op de Vlaamse aanmoedigingspremie. In de social-profitsector is het systeem uitgebreider. Daar krijgt men de de premie als men loopbaankrediet opneemt of aan het einde van de loopbaan deeltijds in een 'landingsbaan' werkt. Voor de Vlaamse ambtenaren geldt een aparte regeling.

De aanmoedigingspremies zijn een product van het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord 2003-2004. Ze dreigen het slachtoffer van hun eigen succes te worden. Voor de premies was vorig jaar een budget van 12 miljoen euro uitgetokken. Dat bedrag werd evenwel met 6 miljoen euro overschreden.

Tijdens de onderhandelingen over het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 gooide de Vlaamse regering het te grote succes van de aanmoedigingspremies op de tafel. De werkgevers steunden de plannen van de Vlaamse regering om te besparen op, wat zij noemen, 'de premies om minder te werken'. Maar de vakbonden eisten dat het bestaande systeem onverkort gehandhaafd blijft. De gesprekken over het nieuwe Vlaamse werkgelegenheidsakkoord dreigden daarop vast te lopen, tot de sociale partners en de regering ermee instemden het dossier los van de besprekingen over een nieuw werkgelegenheidsakkoord te behandelen. Maar die aparte behandeling leidde dus evenmin tot een toenadering tussen de standpunten. Het dossier dreigt ook het klimaat in de social-profitsector, waar al gestaakt wordt, verder te verzieken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud