Van Quickenborne wil minder statistieken voor bedrijven

(tijd) - Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne (VLD, foto Belga) heeft een plan om de statistische verplichtingen te verlichten die de EU bedrijven oplegt. In een nota die hij samen met de Britse regering opstelde, stelt hij voor KMO's vrij te stellen van het doorgeven van in- en uitvoergegevens. De bedrijven zouden hun productiegegevens niet meer zo gedetailleerd moeten doorgeven. Dat meldt De Tijd.

Van Quickenborne is in februari begonnen aan een 'ronde van bedrijven'. Van de honderd geplande bedrijfszoeken heeft hij er al driekwart afgewerkt.

'Haast overal hoorde ik klachten over de statistische verplichtingen', zegt Van Quickenborne in een gesprek met De Tijd. 'De bedrijfsleiders zeggen mij dat daar behoorlijk wat tijd en dus loonkosten in gaan. Ze zien het nut in van bijvoorbeeld de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank, maar andere statistische gegevens die van hen gevraagd worden, zijn een bron van ergernis. Zo'n 42.000 bedrijven met meer dan tien werknemers moeten elke maand een zeer gedetailleerde vragenlijst over hun productie invullen. Ze vragen zich af wat de return is van hun inspanningen. In een recent onderzoek bij Nederlandse bedrijfsleiders over wat hen ergert, staat het aanleveren van statistische informatie op de eerste plaats'.

Van Quickenborne zegt dat de federale regering, in samenwerking met het Nationaal Instituut voor de Statistiek en de Nationale Bank, de voorbije jaren al een vereenvoudiging heeft doorgevoerd. De structuurenquête met haar 195 rubrieken, die grotendeels overlapte met de jaarrekening, is nu een bijlage van de jaarrekening geworden met minder rubrieken, die elektronisch kan worden ingevuld. De loonenquête is jaarlijks in plaats van halfjaarlijks geworden.

'Wat de binnenlandse enquêtes betreft, zijn we stilaan aan het einde van de vereenvoudigingsmogelijkheden gekomen', zegt Van Quickenborne. 'Maar er is ook de EU. In Denemarken is 98 procent van de statistische last een gevolg van Europese regelgeving. Ook bij ons zijn de belangrijkste enquêtes, Prodcom (productiegegevens) en Intrastat (in- en uitvoer), Europees'.

Op een conferentie in Schotland heeft Van Quickenborne de kwestie aangekaart bij het EU-commissielid Gunther Verheugen en de Britse minister John Hutton. Samen met de Britten maakte hij een nota op, die op 8 november in de raad van ministers van Financiën wordt behandeld. Het thema komt eerder al, op 25 oktober, aan bod in de EU-Commissie. In de nota wordt voorgesteld de KMO's (tot 50 werknemers) vrij te stellen van de Intrastat-enquête en de Prodcom-enquête minder gedetailleerd te maken. Van Quickenborne zegt voor dat plan de steun te hebben van Nederland en Denemarken. MD/PBL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud