Van Rompuy koppelt kernenergie aan begroting

Premier Herman Van Rompuy koppelt de opmaak van de begroting expliciet aan een beslissing over kernenergie. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Door het langer openhouden van de kerncentrales zou een deel van het gat in de begroting kunnen worden dichtgereden, zonder dat de man in de straat het voelt.

(tijd) - Van Rompuy schoof voor de verkiezingen 'kernenergie' al naar voren als één van de vijf werven waarin knopen moeten worden doorgehakt. Afgelopen vrijdag, na afloop van de ministerraad, koppelde hij het dossier expliciet aan de opmaak van de begrotingen voor 2010 en 2011, waar de federale regering na het zomerreces de tanden in wil zetten.

In een reactie laat de woordvoerder van de premier weten dat Herman Van Rompuy tegen de algemene beleidsverklaring van 13 oktober een standpunt over de energiemix zal bekendmaken. Er zal dus vrij snel uitsluitsel komen op de vraag of we doorgaan met de uitstap uit kernenergie, zoals de paars-groene regering in 2003 wettelijk heeft vastgelegd. In concreto besliste de regering-Verhofstadt I dat de nucleaire centrales Tihange 1 en Doel 1 & 2 in 2015 zouden moeten sluiten, terwijl de overige 4 centrales tegen 2025 zouden worden afgedankt.

Er gaan steeds meer stemmen op om de kerncentrales toch langer open te houden. De CD&V, de partij van Herman Van Rompuy, is daarover het duidelijkst: de christendemocraten vinden dat de kerncentrales langer open moeten worden gehouden. Jong CD&V pleitte recent zelfs voor de bouw van een nieuwe kerncentrale, zoals ook SPE-Luminus.

De voorstanders van het langer openhouden van de kerncentrales wijzen erop dat hernieuwbare energie de plaats niet kan innemen van kernenergie, dat goed is voor maar liefst 54,4 procent van de elektriciteit die ons land wordt opgewekt. En teruggrijpen naar steenkool en aardgas zal de energieprijs en de uitstoot van CO2 alleen maar verder de hoogte injagen.

Begroting

Politiek belangrijker is misschien wel dat het langer openhouden van de kerncentrales de regering een belangrijke budgettaire bonus kan opleveren. Als de kerncentrales langer open mogen blijven, zal voor deze exploitatievergunning een vergoeding moeten worden betaald, zoals ook het geval was toen Nederland besliste de centrale van Borsele langer open te houden. Nu de regering-Van Rompuy aankijkt tegen een begrotingstekort van 20 miljard euro in 2009, 20 miljard in 2010 en nog eens 20 miljard in 2011 is zo'n bonus meer dan welkom

Federaal mininster van Energie, Paul Magnette (PS), heeft alvast een rapport op tafel liggen, waarin ervoor wordt gepleit de kerncentrales 20 jaar langer open te houden. In het rapport wordt eveneens gepleit om de 'nucleaire rente te capteren' en 'terug te geven aan de verbruikers'.

Uit een ander rapport blijkt dat de nucleaire rente, winst die gemaakt wordt doordat de kerncentrales sneller zijn afgeschreven, uitkomt op zo'n 800 miljoen euro bruto per jaar of netto iets minder dan een half miljard euro, die volgens Magnette dus moet terugvloeien naar de verbruikers. Volgens Magnette zal Electrabel dit jaar al 500 miljoen euro betalen.

wvdv

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud