Vandenbroucke heeft werktekst financiering hoger onderwijs klaar

(belga) - De financiering van hogescholen en universiteiten zal mee afhangen van de instroom van het aantal studenten. De middelen stijgen afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten en diploma's. Bovendien komt er een bonus wanneer studenten 'tijdig' dat diploma behalen. Echte samenwerking tussen instellingen wordt beloond. Ook onderzoek zal een belangrijke rol spelen.

Dat staat in een werktekst van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) met het oog op het financieringsdecreet voor het hoger onderwijs. De tekst is al informeel afgetoetst binnen de Vlaamse regering. Hij werd overgemaakt aan de werkgroep financiering hoger onderwijs ter bespreking met de verschillende partners. Met de uitwerking van het decreet is spoed gemoeid, want de implementatie ervan is voorzien voor 2007.

De sp.a-bewindsman liet de voorbije weken tijdens de opening van de academiejaren aan de verschillende instellingen al een en ander uitsijpelen over de richting die hij voor hun financiering wil inslaan. Doelmatigheid, kwaliteit en gelijke kansen vormden steeds de rode draad in zijn toespraken. De elementen vinden hun weg in de voorstellen die Vandenbroucke doet in de werktekst.

Het budget voor hoger onderwijs in Vlaanderen bedraagt iets meer dan 1 miljard euro. Per instelling zal de geldstroom vanaf 2007 bestaan uit vier onderdelen: twee vaste en twee variabele onderdelen.

De financiering van hogescholen en universiteiten zal vanaf 2007 volgens het nieuwe systeem gebeuren. De overgang gebeurt geleidelijk. Zo stelt de minister voor dat een instelling steeds minstens 97 procent behoudt van het bedrag van het jaar voordien. Ook wordt de kleinste schommeling in het variabele onderwijsgebonden gedeelde niet meteen vertaald in meer of minder middelen.

De studiegelden blijven gelijk, behalve voor master-na-masteropleidingen. Daarvoor kunnen instellingen hogere studiegelden vragen. Er komt ook een herverdelingsmechanisme voor de gederfde studiegelden van beursstudenten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud