VBO heeft recept voor langer werken

Ondanks de gestegen levensverwachting werken we steeds minder lang. Dat wordt budgettair onhoudbaar. De directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Pieter Timmermans, probeerde gisteren via interviews in De Morgen en Le Soir het eindeloopbaandebat weer op de politieke en sociale agenda te plaatsen.

(tijd) - De VBO-topman wil ons pensioenstelsel een 'Zweeds recept' voorschrijven. Dat land voerde al in de jaren 90 hervormingen door die het pensioenstelsel schokbestendig moeten maken. De belangrijkste maatregel was dat het pensioenbedrag niet alleen gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte jaren, maar ook aan de levensverwachting. Als die levensverwachting stijgt, wordt het per gewerkt jaar verworven pensioenbedrag automatisch een stukje verlaagd.

De bedoeling daarbij is niet dat de mensen een lager pensioen krijgen, zegt Timmermans, maar wel dat ze langer blijven werken. De eerste doelgroep daarbij is die tussen 55 en 65 jaar. Slechts een op drie van de 55-plussers is in ons land nog aan de slag.

Tegelijkertijd vindt hij dat het niet langer kan dat tijdskrediet dezelfde pensioenrechten oplevert als werken. Wie tijdens de loopbaan onthaast, moet dat compenseren door langer te blijven werken. Timmermans wil die voorstellen dit najaar verdedigen op de Nationale Pensioenconferentie. Ze moeten ingaan als de ergste gevolgen van de crisis verteerd zijn.

De pensioenvoorstellen passen in een ruimer hervormingspakket. De werkgeverskoepel pleit ook voor een forser activeringsbeleid voor werklozen en herhaalt dat de huidige groeinorm van 4,5 procent voor de ziekteverzekering onhoudbaar wordt. Ook het huidige tempo van welvaartsaanpassingen voor de uitkeringen kan niet volgehouden worden.

Timmermans kreeg gisteren steun van de verzamelde regionale werkgeversorganisaties (Voka, UWE en Beci) en van de kmo-federatie Unizo. Unizo-topman Karel Van Eetvelt wees er wel op dat langer werken niet alleen een uitdaging is voor de werknemers. Ook de bedrijven moeten een aangepast hr-beleid ontwikkelen.

Maar de drie vakbonden lieten weten dat een verlaging van het wettelijke pensioen voor hen onbespreekbaar is. Dat is nu al zo laag dat het eerder verhoogd zou moeten worden. De zelfstandigenorganisatie NSZ wil om dezelfde redenen evenmin weten van lagere pensioenbedragen.

De minister van Pensioenen, Marie Arena (PS), zei dat ze op de Pensioenconferentie het debat met het VBO wil voeren. Tegelijk herhaalde ze dat een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd niet aan de orde is. Ze wil wel spreken over methodes om de werkzaamheidsgraad van de 55-plussers op te krikken en om de pensioenen betaalbaar te houden.

Daarbij moet rekening gehouden worden met de gestegen levensverwachting. Vrij vertaald: de minister is het feitelijk eens met de doelstellingen van het VBO, maar hoopt die te kunnen bereiken zonder te veel te veranderen aan de pensioenreglementering.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud