Veehouders moeten mestboete van 9,5 miljoen euro betalen

(tijd) - Honderden Vlaamse veebedrijven moeten dit jaar in totaal 9,5 miljoen euro aan superheffingen betalen omdat ze te veel mest produceren of te weinig mest verwerken. Dat kregen de Vlaamse landbouworganisaties gisteren te horen van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V). Peeters zegt dat de inning van die boetes noodzakelijk is om de milieudoelstellingen te halen.

Vlaanderen kampt nog altijd met te grote mestoverschotten. Om daar iets aan te doen, heeft de Vlaamse overheid al enkele Mestactieplannen opgesteld. Peeters bereidt momenteel het derde MAP voor.

De Vlaamse mestwetgeving legt elk veebedrijf met een mestproductie van meer dan 300 kilogram een basisheffing op. Voor meer dan 20.000 veebedrijven bedraagt die dit jaar in totaal 3,3 miljoen euro.

Daarbovenop zijn er de 'superheffingen'. Die moeten de veebedrijven bijvoorbeeld betalen als ze hun nutriëntenhalte - een soort mestquotum - overschrijden. Per kilogram te veel geproduceerde mest kost dat de landbouwer 0,99 euro. In 2003 produceerde het vee van 3.965 bedrijven meer mest dan toegelaten. Samen moeten die bedrijven daarom bijna 5,2 miljoen euro aan superheffingen 'nutriëntenhalte' neertellen, gemiddeld 1.310 euro per bedrijf.

Er zijn ook superheffingen voor onvoldoende mestverwerking. Die bedragen 0,49 euro per kilogram onverwerkte mest. 1.068 landbouwbedrijven verwerkten te weinig mest in 2002. Ze moeten in totaal 4,3 miljoen euro aan superheffingen 'mestverwerking' betalen, of 4.059 euro per bedrijf. Hoeveel bedrijven beide superheffingen moeten betalen, is niet bekend. Wie bezwaar indient, krijgt voorlopig uitstel van betaling.

De overgrote meerderheid van de Vlaamse landbouwbedrijven leeft de mestwetgeving correct na. Peeters wil wel streng optreden tegen de bedrijven die het niet nauw nemen met de reglementering. Eerder besliste hij al de controles van mesttransporten op te schroeven.

De verhoogde controle en de inning van de boetes voor mestzondaars zijn noodzakelijk, benadrukt Peeters. Het grond- en rivierwater in Vlaanderen worden nog altijd te zwaar vervuild door nitraten, vooral afkomstig van overbemesting. Dat moet dringend veranderen om te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn die een goede waterkwaliteit beoogt. KVe

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud