Veiligheid Kennedytunnel laat te wensen over

De veiligheid in de Antwerpse Kennedytunnel laat te wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek naar de veiligheid van 51 tunnels in Europa. Hoofdoorzaak voor de onveiligheid is de drukte in de tunnel, maar ook het ontbreken van actuele noodplannen vormt een veiligheidsprobleem.

(belga) In het EuroTap-programma (European Tunnel Assessment Programme), een programma waaraan automobilistenorganisatie Touring meewerkt, worden jaarlijks een reeks tunnels getest op hun veiligheid. Van de 51 geteste tunnels scoorden er 18 'zeer goed', 11 'goed', 12 'aanvaardbaar', 3 'slecht' en 7 'zeer slecht'. Ook de Belgische Kennedytunnel werd getest en scoorde 'slecht'.

Vooral de drukte in de tunnel blijkt een veiligheidsprobleem. Met 145.000 voertuigen was de Antwerpse tunnel trouwens de drukste van de 51 geteste tunnels. Zowat 30 procent van de voertuigen zijn bovendien zwaar vervoer en er gelden in de tunnel geen restricties voor gevaarlijk transport (behalve voor ontplofbare goederen).

Maar naast de verkeersdrukte, kampt de Kennedytunnel met nog andere veiligheidsproblemen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen luidsprekers, zijn de noodtelefoons niet goed aangeduid, zijn de noodplannen 'noch compleet, noch actueel', worden er geen brandoefeningen gehouden en is er sprake van een 'zeer gebrekkig communicatie- en crisismanagement'.

Touring vraagt op korte termijn betere informatie en signalisatie voor de automobilisten, een regelmatige controle van de veiligheid in de tunnel en dat gevaarlijk transport op voorhand wordt geregistreerd en eventueel begeleid door de tunnel. Op middellange termijn wil Touring een efficiënt tunnelmanagement, betere communicatie en nieuwe ventilatiesystemen, uitwijkstroken en brandmateriaal. Ook moet er een veiligheidsverantwoordelijke worden aangeduid.

Er is op het terrein al een en ander veranderd. Na het laatste zware ongeval vorig jaar werd door Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters al een snelheidsbeperking van 70km/u ingevoerd tijdens drukke momenten. Dat heeft echter ook tot gevolg dat de doorstroming van het verkeer afneemt.

In een persbericht verwijst Peeters naar een reeks andere begeleidende maatregelen. Zo werden er volgens Peeters in december mobiele testkarren geplaatst, die het einde van een file aanduiden en het aantal staartaanrijdingen moeten beperken.

'De verlichting in de Kennedytunnel zal ook aangepast worden. In plaats van geel wordt het wit licht, om de zichtbaarheid te verhogen', aldus Peeters. 'Op 13 maart werd een proefopstelling geplaatst in de tunnel, waarvan de bevindingen zullen resulteren in een bestek dat allicht na het bouwverlof zal gepubliceerd worden', voegde hij eraan toe.

De Kennedytunnel werd in 1969 gebouwd en heeft een lengte van 690 meter. Hij bestaat uit twee tunnelbuizen en ligt op 15 meter onder de zeespiegel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud