Verhofstadt gaat brandstofprijzen plafonneren

(tijd) - Premier Verhofstadt overweegt de accijnzen, de indirecte belasting op de olieproducten, te verlagen of te bevriezen zodra de prijs per liter aan de pomp een bepaalde prijs overstijgt. Hij zei dat zondag in het televisieprogramma De Zevende Dag van de VRT. De premier laat bij de Europese Commissie nakijken of ons land dergelijke maatregelen mag nemen.

De premier gaf het voorbeeld van 1,1 of 1,2 euro per liter voor diesel. Met de uitspraak bevestigde Verhofstadt in het VRT-programma het bericht van Het Nieuwsblad op Zondag.

Het toetsen bij de Europese Commissie is geen overbodige luxe. In juli spraken de ministers van Financiën af niet afzonderlijk te reageren op stijgingen van de olieprijs. Vorige woensdag werd een Frans voorstel voor verlaging van indirecte belastingen door de andere lidstaten nog van tafel geveegd. De Europese Commissie moet tegen volgende maand een verslag opmaken over mogelijkheden en strategieën.

Halfweg vorig jaar, vlak na haar aantreden, besliste de regering-Verhofstadt II het zogeheten cliquetsysteem in te voeren voor de brandstofprijzen. Dalingen van de olieprijs worden sindsdien nog maar voor de helft verrekend in de prijs aan de pomp. De andere helft vloeit via accijnsverhogingen naar de schatkist. De hogere accijnzen zijn wel beperkt tot 2,8 eurocent per jaar en per liter. Wat de premier nu voorstelt, komt neer op een omgekeerd cliquetsysteem. Vanaf het ogenblik dat de prijs aan de pomp een bepaald plafond overschrijdt, worden minder accijnzen toegevoegd aan de basisprijs zodat de eindprijs aan de pomp niet verder stijgt.

De plafonnering van de brandstofprijzen zal de vijfde maatregel zijn die de regering neemt om de gevolgen van de stijgende olieprijs te verzachten. Eerder besliste ze al tot de oprichting van een sociaal stookoliefonds dat de verwarmingskosten van minder bemiddelden terugbetaalt. Voorts krijgen vervoerbedrijven de toegenomen accijnzen op diesel teruggestort door het systeem van de professionele diesel. De accijnsvrije 'rode' diesel in de landbouwsector werd uitgebreid tot accijnsvrije zware stookolie voor de serrekwekers. Ten slotte werd ook aan de zeescheepvaart gedacht. Belgische zeeschepen worden vrijgesteld van meerwaardebelasting bij verkoop. De tonnagebelasting wordt forfaitair en er geldt een verhoogde investeringsaftrek.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud