Verhofstadt laakt berichtgeving over staatsveiligheid

(belga) - "Ik vind het bijzonder aanstootgevend dat sommige kranten en politici met een ongelooflijke lichtzinnigheid dergelijk verhaal brengen". Dat Ford Genk zou moeten sluiten als gevolg van de Irak-houding van België was enkel afkomstig van "één occasionele, niet-verifieerbare bron" en werd niet bevestigd door bijkomend onderzoek. Dat verklaarde premier Guy Verhofstadt op de persconferentie na afloop van de ministerraad.

De premier zei dat hij vrijdagmorgen samen met justitieminister Laurette Onkelinx onmiddellijk alle inlichtingen opgevraagd had teneinde de ware toedracht van het verhaal te kennen.

Daaruit bleek dat in twee verslagen van 5 en 10 juni van de staatsveiligheid gewag gemaakt wordt van "één occasionele, niet-verifieerbare anonieme bron die stelde dat Ford omwille van financiële redenen en wegens een overaanbod van auto's op de markt productiefaciliteiten in Europa zou moeten sluiten. Hij vreesde daarbij dat België het slachtoffer zou kunnen zijn wegens onze politieke houding in het dossier Irak".

Verhofstadt benadrukte dat het hier ging om interne verslagen van de buitendiensten van de staatsveiligheid die niet werden overgemaakt aan de regering, noch aan een lid van de regering.

Administrateur-generaal Koen Dassen van de staatsveiligheid nam op 10 juni wel telefonisch contact op met voorzitter Luc Coene van het Directiecomité van de Kanselarij die hem vroeg dit verder te verifiëren en indien de informatie zou bevestigd worden hierover de regering in kennis te stellen.

Er werd echter geen bevestiging verkregen en daarom werd de regering niet ingelicht. Verhofstadt beklemtoonde dat gezien zijn rechterhand Luc Coene van de zaak op de hoogte was hijzelf niet persoonlijk had moeten worden ingelicht.

20424597

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud