Verkopers van schoolartikelen doen goede zaken

Uit een telefonische rondvraag die het NSZ, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, heeft gehouden bij 320 leden, verkopers van schoolartikelen, blijkt dat op zaterdag 2 september zeer goede verkoopcijfers zijn gehaald. In vergelijking met de eerste zaterdag van september 2005 werd er gemiddeld een verhoging genoteerd met 6 procent.

(belga) Als reden hiervoor wordt door de handelaars vaak verwezen naar de beslissing van de overheid om dit jaar voor het eerst een schoolpremie toe te kennen. De regering besloot zoals bekend 50 euro toe te kennen voor kinderen uit het basisonderwijs en 70 euro voor kinderen uit het secundair onderwijs. Deze schoolpremie zorgt voor meer financiële ademruimte bij de ouders.

Aankopen die vroeger bvb. uit financiële noodzaak meer gespreid gebeurden, vinden thans op een en hetzelfde moment plaats, zo verluidt bij het NSZ. Daar heel wat ouders reeds vorige week de schoolpremie hadden gekregen, moesten de belangrijkste aankopen voor het schooljaar niet worden gespreid. De handelaars vinden de schoolpremie positief en pleiten ervoor dat deze ieder jaar wordt toegekend en nog verhoogd wordt.

Ook het feit dat het schooljaar dit jaar startte op een vrijdag, heeft volgens de handelaars een positieve invloed gehad. Want ook al worden reeds heel wat aankopen verricht de laatste week van augustus, weet men vaak pas op 1 september wat men echt nodig heeft. De lijsten met de nodige schoolartikelen worden vaak op 1 september aan de leerlingen meegegeven en kort daarna worden de aankopen effectief ook gedaan. Het feit dat de dag na de eerste schooldag dit jaar op een zaterdag viel, wat voor veel ouders een vrije dag is, verklaart dus mede waarom zaterdag de handelaars goede zaken hebben gedaan.

foto belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud