Verwijdering Coveliers uit VLD kan maandag beginnen

(tijd) - De procedure om Hugo Coveliers uit de VLD te verwijderen, kan al vanaf maandag worden opgestart. Dirk Sterckx, Europees parlementslid en voormalig voorzitter ad interim, gaf gisteren aan dat niet alleen Karel De Gucht vindt dat de maat vol is. Sterckx zei dat er snel een beslissing moet worden genomen. Coveliers kreeg geen publieke steun vanuit de partijgeledingen.

De nieuwe escalatie van het conflict tussen Coveliers en de partijtop zat er al even aan te komen, maar gisteren kwam het tot een uitbarsting na de uitspraken van Karel De Gucht. Sommige partijmandatarissen in het parlement verwonderden zich over de timing van de aanval van De Gucht. Maar er is weinig twijfel binnen de VLD dat Coveliers nu erg snel dicht bij het einde van zijn loopbaan bij de Vlaamse liberalen komt.

Coveliers weigert op de vraag van De Gucht in te gaan om de eer aan zichzelf te houden en gaat in de tegenaanval. Hij vindt niet dat hij met zijn uitspraken de partij beschadigt. Zijn suggestie van vorige week dat de voorzittersverkiezingen bij de VLD mogelijk gemanipuleerd worden, was de druppel die de emmer bij Karel De Gucht deed overlopen. Coveliers zei gisteren dat die uitspraak niet letterlijk, maar als grap geïnterpreteerd dient te worden.

Volgens Coveliers zijn er twee andere redenen waarom het partij-establishment hem uit de VLD wil verwijderen. Zijn steun voor de voorzitterskandidaat Jean-Marie Dedecker zou bij de partijleiding in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Bovendien zou de partij hem op verzoek van PS-voorzitter Elio Di Rupo uit de gelederen willen verwijderen. De senator verwijst naar uitspraken van hem in de Franstalige pers over gelijkenissen tussen de PS en het Vlaams Belang.

Een rondvraag in de Kamer leerde gisteren dat Coveliers en zijn argumenten op niet veel steun kunnen rekenen bij zijn partijgenoten. De indruk bestaat dat de meeste mandatarissen de conclusie van Karel De Gucht delen en vinden dat zijn uitspraken niet langer duldbaar zijn.

Op 5 januari hielden De Gucht, toen partijvoorzitter, kamervoorzitter Herman De Croo en de federale minister Annemie Neyts al een verzoeningsvergadering met Coveliers. De senator was woedend omdat hij als fractievoorzitter opzij was geschoven. De Gucht nam het op zijn beurt niet dat Coveliers hem met een Albanese maffialeider vergeleek.

Karel De Gucht verwijst nu naar die verzoeningsvergadering als een inschattingsfout van hem en van de partij. 'We hadden hem geen tweede kans mogen geven', zei hij gisteren in het Laatste Nieuws. Coveliers reageert dat hij het niet eens is met die interpretatie van de gebeurtenissen op 5 januari. 'Beide kanten hebben toen toegegeven dat ze allebei fouten hebben gemaakt.'

Veel partijleden vroegen zich gisteren af welke invloed de jongste gebeurtenissen zullen hebben op de voorzittersverkiezingen van dit weekend. Bart Somers is de belangrijkste kanshebber. Jean-Marie Dedecker is als outsider de belangrijkste tegenkandidaat. De Gucht maakte de voorbije weken al duidelijk dat hij Dedecker een slechte kandidaat vindt. Heel wat politici aan de top van de VLD hopen dat De Gucht met zijn geloofwaardigheid bij de traditionele donkerblauwe achterban kan vermijden dat die liberalen voor Dedecker stemmen.

De uitval naar Coveliers aan de vooravond van de verkiezingen past wellicht in dezelfde strategie. De Gucht lanceert de aanval op de belangrijkste partner van Dedecker en stuurt een tweede signaal dat de keuze voor Dedecker volgens hem een verloren keuze voor de VLD is. Coveliers zelf, maar ook andere partijleden, waarschuwden er gisteren voor dat die strategie ook als een boemerang kan terugkeren naar de partijtop. Senator Patrik Vankrunkelsven: 'Ik heb bij de vroegere Volksunie aan verkiezingen meegedaan. Het is mijn ervaring dat elk initiatief van de partijtop ook omgekeerd kan werken.'

22416184

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud